Inez en Linda nieuwe LEADER coördinatoren

22 augustus 2023

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die bijdragen aan een leefbaar, duurzaam en gezond platteland. De filosofie daarbij is: stimuleer inwoners die zich lokaal inzetten voor hun gebied en regio. Het draait allemaal om het ondersteunen en stimuleren van bottom-up initiatieven die bijdragen aan regionale plattelandsontwikkeling. Voor het LEADER-gebied Noord-Overijssel zijn de Stimulanders Inez Satter en Linda Baarslag de nieuwe LEADER-coördinatoren. Stimulander Giny Hoogenslag vervult deze rol al langer voor het gebied Salland. Inez en Linda vertellen meer over LEADER en over hun nieuwe rol als coördinatoren.

Voor wie is LEADER?

‘Inwoners (als collectief), ondernemers en organisaties uit een LEADER-gebied, die een goed projectidee hebben voor een duurzaam, leefbaar en gezond platteland, kunnen gebruik maken van LEADER’, steken Inez en Linda van wal. ‘Het LEADER-gebied Noord-Overijssel, waarvoor wij de coördinatoren zijn, bestaat uit de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Hardenberg, Ommen en het buitengebied van Zwolle en Kampen.’

Hoe werkt LEADER?

LEADER is een omvangrijk programma en Inez en Linda schetsen kort en bondig de opzet. ‘Voor LEADER is, samen met de regio, een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) 2023-2027 opgesteld. Dit is een soort gebiedsplan waarin de aanpak, criteria en doelen voor het gebied zijn vastgelegd. Uitgangspunt daarbij is brede plattelandsontwikkeling met steeds meer nadruk op klimaat, milieu, water en biodiversiteit’, leggen Inez en Linda uit, waarbij ze elkaar in een rap tempo aanvullen. In de LOS zijn drie thema’s vastgelegd waar LEADER-projecten invulling aan moeten geven:

  1. Beleefbaar landschap
  2. Toekomstbestendige agrarische sector
  3. Vooruitstrevende vrijetijdseconomie

Lokale Actie Groep (LAG)

Verder heeft ieder LEADER-gebied een eigen Lokale Actie Groep (LAG). ‘Dit is een representatieve groep bewoners uit het LEADER-gebied die, vrijwillig en op persoonlijke titel, het provinciebestuur adviseert over LEADER-projecten. De LAG beoordeelt projecten aan de hand van de criteria en doelen uit de LOS. Komt een project voor LEADER in aanmerking, dan kunnen de initiatiefnemers de plannen en begrotingen verder uitwerken en de subsidie aanvragen. Ook bij het vervolgtraject en de uitvoeringsfase wil de LAG graag betrokken zijn’, benadrukken Inez en Linda.

‘We kijken er echt naar uit om mensen een stukje op weg te helpen bij het ontwikkelen van iets moois voor hun gebied’

LEADER- Stappenplan

‘Om jouw projectidee in aanmerking te laten komen voor een LEADER-subsidie is het belangrijk dat het invulling geeft aan één of meerdere thema’s uit de LOS. Daarnaast moet het idee onder andere tot stand zijn gekomen door mensen in het gebied. Het moet vernieuwend en creatief zijn en ook samenwerking en samenhang in de maatschappij stimuleren’, sommen Inez en Linda op. Een checklist en de stappen die voor een subsidieaanvraag doorlopen moeten worden, vind je in dit LEADER-stappenplan.

Wat is de rol van de LEADER-coördinator?

‘Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen die een projectidee hebben waarvoor ze een LEADER-subsidie willen ontvangen. We gaan samen om tafel om meer te horen over het idee, te beoordelen hoe ver het idee is en om te adviseren over de te nemen vervolgstappen’ leggen Inez en Linda uit. Is het idee kansrijk, dan kunnen de initiatiefnemers hun project pitchen bij de LAG. Vindt de LAG het project ook kansrijk, dan is de volgende stap het uitwerken van het plan en deze formeel indienen bij het RVO. Tijdens de uitvoer is de LAG ook betrokken, met als kers op de taart de afsluiting en lancering van het project.

Naast deze eerste ‘filter-functie’ ondersteunen en adviseren Inez en Linda de LAG bij hun werkzaamheden en bereiden ze de LAG-vergaderingen voor. ‘Verder willen we het LEADER-programma meer zichtbaar maken en er meer bekendheid aan geven. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten in het gebied, om mensen op het spoor van LEADER te zetten en ze te inspireren, te verbinden’, blikken ze alvast vooruit.

Mooie dingen ontwikkelen

Het enthousiasme van Inez en Linda klinkt door in alles en ze hebben er duidelijk zin om aan de slag te gaan. ‘We zijn benieuwd naar de initiatieven die er binnen zullen komen en vinden het waardevol dat we mensen een stukje op weg kunnen helpen bij het ontwikkelen van iets moois voor hun gebied. Tegelijkertijd is dit voor ons ook een mooie kans om het gebied nog beter te leren kennen.’

LEADER nodig voor jouw idee?

Heb je als inwonerscollectief, ondernemer of organisatie een mooi projectidee waarvoor je graag een LEADER-subsidie wilt ontvangen? Of wil je meer informatie over LEADER? Neem dan contact op met Stimulanders Inez – 06 82 09 01 95 – isatter@stimuland.nl of met Linda – 06 82 16 14 93 – lbaarslag@stimuland.nl. Meer informatie over LEADER Noord-Overijssel vind je op https://www.leadernoordoverijssel.nl

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over LEADER?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag