‘Inclusie is meer dan alleen rekening houden met een rolstoel’

05 oktober 2020

Na de tramaanslag in Utrecht bleek dat veel mensen de communicatie niet konden volgen. Er was bijvoorbeeld geen doventolk. De persconferenties rondom corona hebben dat gelukkig wel en er komt steeds meer aandacht voor inclusie. Hoe betrekken we mensen met een beperking bij de samenleving?

Een quickscan onder 21 gemeenten in Overijssel laat zien dat deze gemeenten heel verschillend omgaan met inclusieve samenleving en toegankelijkheid. Voor mensen in een rolstoel is vaak wel aandacht, maar mensen met andere beperkingen, zoals een auditieve beperking of een vluchtelingen met een taalachterstand kunnen niet volledig meedoen.

Zorgbelang Overijssel gaat samen met Stimuland onderzoeken wat is er nodig om de Overijsselse gemeenten nog inclusiever te maken en is er ook voldoende draagvlak voor? Projectmanager Irene van Oenen vindt de insteek van dit onderzoek belangrijk. ‘Inclusie gaat ook over verschillen in culturele achtergrond, religie, huidskleur, geslacht, leeftijd en nog meer. In de vragenlijsten die we uitzetten haken we bij die bredere omschrijving aan. Inclusie is dat iedereen echt meetelt op alle terreinen van het leven ondanks de verschillen die er zijn’.

Daarnaast hoopt ze met de uitkomsten van dit onderzoek een handvat te kunnen geven aan betrokken partijen om gerichter invulling te kunnen geven aan inclusie. ‘Waar ligt de behoefte van de mensen die het aangaat en welke instrumenten kunnen uitvoerende instanties inzetten? Wat hebben ze nodig en hoe kunnen we elkaar helpen?’

Een scan van Zorgbelang uit 2018 en het afstudeeronderzoek van Maaike Spanjer in 2019 laten zien dat gemeenten worstelen met inclusie agenda. Voor de provincie Overijssel waren deze signalen de aanleiding voor dit vervolgonderzoek.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen neem dan contact op met Irene van Oenen  E: ivanoenen@stimuland.nl of telefonisch M:06 – 83 52 20 21