Inbreng telers gevraagd voor toekomst Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

15 april 2021

Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw is een netwerk van en voor akkerbouwers. Het netwerk richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling en -verspreiding tussen akkerbouwers en betrokken partijen.

De input van akkerbouwers is onmisbaar voor de toekomst van het praktijknetwerk. Daarom willen BO Akkerbouw en Stichting Stimuland de wensen en behoeftes van akkerbouwers in beeld brengen. Alle akkerbouwers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze online enquête.

Directeur BO Akkerbouw André Hoogendijk: ‘Hoe het netwerk er praktisch uit mo et zien, bepalen de akkerbouwers. En daarom willen BO Akkerbouw en Stichting Stimuland de wensen van de boeren horen. Het is belangrijk om een representatief beeld te krijgen en dat lukt alleen als voldoende akkerbouwers meedoen.’

Aan de hand van de uitkomsten van de enquête worden ook diepte-interviews gehouden met akkerbouwers aan de hand van keukentafelgesprekken. Akkerbouwers die hier voor openstaan kunnen dat ook aangeven. Alle opgehaalde informatie wordt benut om de werkwijze van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw verder in te vullen.

Directeur Stichting Stimuland Ingrid Jansen: ‘De kern van de nieuwe opzet is dat het bottom-up is: het draait in het praktijknetwerk om de telers; de brancheorganisatie en andere organisaties hebben een ondersteunende rol. Daarom is het zo belangrijk dat akkerbouwers hun stem laten horen.’

Het Duurzaam Praktijk Netwerk is een netwerk van en voor akkerbouwers, die met elkaar van gedachten wisselen en elkaar inspireren over zaken als duurzaam bodembeheer, precisielandbouw, weerbare teeltsystemen en biodiversiteit. Het richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding tussen akkerbouwers maar ook naar de betrokken partijen in de sector.

De enquête kan tot en met 30 april worden ingevuld.