‘Impactmanagement maakt mijn werk nog leuker’

26 april 2022

Impact; het klinkt als een modewoord of een marketingstunt. Maar zo eenvoudig is het niet, vindt Mirjam Arends van Stimuland. Zij volgde een opleiding impactmanagement en is enthousiast.‘ Stimuland is een stichting die zich inzet voor een vitaal, leefbaar platteland, dat doen we door allerlei maatschappelijke opgaven lokaal op te pakken. Zoals het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland, duurzame landbouw en de energietransitie.’

‘Het is vaak lastig om de uitkomst van deze projecten concreet te maken, wat voor een verschil is er gemaakt met het project en onze inzet, wat hebben we nou echt voor elkaar gekregen? Dat kan je vaak niet samenvatten in een tabel met getallen, maar gaat veel meer over maatschappelijke uitkomsten.’

Daarom volgde Mirjam de opleiding impactmanagement. ‘De insteek is om je impact inzichtelijk te maken. Voor initiatieven en projecten die we ondersteunen bijvoorbeeld. Maar ook voor onze stichting zelf. De opleiding heeft geholpen om mij veel bewuster te maken van de verbinding tussen ‘dat wat je doet’ en ‘dat wat je uiteindelijk wil bereiken’, je missie of hogere doel. Verder ging de opleiding ook over hoe je dit inzichtelijk kan maken, hoe kan je nou meten of – en hoe – er verschil is gemaakt.’


Motivatie

‘Ik ben bij Stimuland gaan werken, omdat ik mijn steentje bij wil dragen aan de opgaven in het landelijk gebied. We maken als stichting het verschil. Dat wist ik gevoelsmatig al wel, maar zittend achter mijn laptop op mijn thuiswerkplek tijdens corona was dat gevoel van betekenis soms ver weg. Daarom heb ik gekozen voor deze opleiding. Het heeft mijn denkwijze veranderd. Bij elk project sta ik nu veel meer stil bij het verschil dat we ermee willen maken en hoe dat aansluit bij onze missie als Stimuland. Soms zorgt dat ook voor een kritisch geluid, wanneer de link tussen onze missie en dat wat we willen gaan doen minder helder te leggen is. Het mooie is dat ik nu ook de handvatten heb om het verschil te meten. Dat maakt dat ik concreter kan maken in hoeverre iets bijdraagt. Wat zijn de aannames vooraf en in hoeverre klopten die? Bij een project waar ik zelf wat twijfelde over de daadwerkelijke toegevoegde waarde, bleek tijdens de impactmeting juist dat de doelgroep erg tevreden was en stappen kon zetten naar de toekomst. Daarbij werden mijn aannames dus niet bevestigd. Mooi hoe we daar dus toch het verschil maakten.’

Mirjam wil de manier van denken die bij impactmanagement hoort ook delen met haar collega’s. Zodat ook zij bij hun werk de vraag blijven stellen op welke manier zij bijdragen aan de missie van Stichting Stimuland. ‘Het kan ook een hele goede motivator zijn. Doordat duidelijk wordt dat je wel degelijk verschil maakt, is mijn werk nog leuker geworden. Daarom neem ik collega’s ook mee in het impact denken.’

Wil je ook weten wat de impact is van jouw werk of organisatie? Stichting Stimuland biedt één kort gratis impactmanagementtraject aan. Mail je motivatie of vragen naar Mirjam Arends E: marends@stimuland.nl of bel haar M: 06 – 27 21 13 91.