Horst en Telgt in 2020 verder zonder gebiedscoördinator

10 december 2019

Na circa twee en een half jaar neemt Mirjam Arends afscheid van de buurtschappen Horst en Telgt in het Gelderse Ermelo. In deze periode is zij als gebiedscoördinator actief geweest op verschillende wijze. Van het verzelfstandigen van de werkgroepen en het ondersteunen van de buurtvereniging in het begin tot het aanjagen en stimuleren van initiatieven van bewoners nu.

Zelf geeft ze aan dat het een productieve periode geweest. ‘Tijdens mijn rol als gebiedscoördinator zijn er veel uitdagingen op het pad van zowel de buurtvereniging als de gemeente gekomen. Zoals bestuurswisselingen bij de vereniging en wisselingen op het gemeentehuis, die de continuïteit beïnvloedden. Verder zijn er thema’s opgekomen, die in de tijd van het vormen van het buurtplan nog niet aan de orde waren. Een voorbeeld is het thema duurzaamheid. Maar ook actuele ontwikkelingen van ondernemers- en bewonersinitiatieven in het gebied die niet bekend waren in de tijd van het vormen van het buurtplan. Daarom staat voor de komende periode ook de herijking van het buurtplan op de agenda voor de buurtvereniging en de gemeente; hoe passen actuele ontwikkelingen in het buurtplan, is het plan nog volledig en hoe ziet de uitvoeringsagenda er in de toekomst uit?’

Inloopspreekuur blijft bestaan
Per januari zal het gebied Horst en Telgt dus geen gebiedscoördinator meer hebben. Wel zal het inloopspreekuur in het buurthuis Ons Huis blijven bestaan. Eens in de twee weken zal hier een medewerker van de gemeente Ermelo aanwezig zijn om vragen van bewoners te beantwoorden en hun initiatieven een stap verder te brengen.

Mirjam Arends kijkt terug op een prettige periode van samenwerking met bewoners van het gebied en de gemeente, waarin mooie stappen gezet zijn. Wel ziet zij actuele ontwikkelingen en adviseert zij om naar het grote geheel te blijven kijken en niet te focussen op één thema: ‘Het gaat om leefbaarheid in de breedste zin en het moet niet zo zijn dat de bouw van windmolens ten koste gaat van woningbouw en dat woningbouw niet ten koste gaat van de natuur. Thema’s als duurzaamheid, wonen en landschap staan soms op gespannen voet met elkaar. De uitdaging ligt in het verbinden van deze thema’s. Daarom is het van belang om een visie op het gebied te hebben die gedragen wordt door alle betrokkenen.’

Wilt u weten wat de functie van gebiedscoördinator inhoudt of wilt u meer weten wat onze ervaringen zijn in deze rol, neem dan contact op met Mirjam Arends via marends@stimuland.nl of 06 13 48 84 72.