Groeiplan Versterking Gemeenschapskracht

29 juni 2021

Een coalitie van burgerorganisaties, waaronder Stichting Stimuland, heeft eerder deze maand het Groeiplan Versterking Gemeenschapskracht ingediend bij het Groeifonds. De insteek is: investeer direct in de samenleving, niet via gemeenten, commissies en subsidies.

Ingrid Jansen is directeur van Stimuland en ziet een toekomst voor lokale initiatieven. ‘Burgercollectieven hebben een enorme reikwijdte. De lokale gemeenschap is de nieuwe zuil in onze samenleving. Het maatschappelijk belang van burgercollectieven is groot en het is tijd om deze beweging te verbinden en te versterken.’

Maak gebruik van het sociaal kapitaal
Volgens Ingrid kunnen de oplossingen voor de problemen van vandaag niet meer uitsluitend door de overheid worden opgelost. ‘Het systeem is overbelast en laat steken vallen. Het wantrouwen tussen overheid en burger is groot en de burger zoekt zijn eigen weg. Met dit groeiplan biedt de gemeenschap zich aan om dit wantrouwen te doorbreken.’

Sociale infrastructuur
Het Groeifonds heeft als belangrijk thema infrastructuur: wegen, woningen, energie en digitaal. Gepleit wordt om te investeren in de sociale infrastructuur. Kortom alle voorzieningen, die nodig zijn om de burgers te verbinden en het eigenaarschap van hun omgeving te ervaren.

Vernieuwing is er genoeg bij mensen, het bruist van de ideeën, ziet Ingrid vanuit haar functie. Maar het systeem sluit niet goed aan bij dit soort initiatieven. ‘Echt vernieuwen op sociaal vlak vraagt om een eigentijds sociaal contract tussen overheid en de gemeenschap, waarmee maatschappelijk ondernemerschap en initiatief de basis wordt en het systeem zich dienend opstelt: direct investeren in de samenleving!’

Stimuland is trots dat zij onderdeel uit maakt van deze brede coalitie van organisaties van zelforganiserende burgers. Ingrid Jansen: ‘Deze samenwerking past bij de ambities van Stimuland om de vleugels verder uit te slaan en ons in te spannen voor een krachtiger samenleving over de regiogrenzen heen.’

Meer weten over dit plan of deze samenwerking? Neem dan contact op met Ingrid Jansen via E ijansen@stimuland.nl of M 06 – 46 60 35 92