Gewassen en bodem nauwlettend monitoren

25 november 2022

Waarom en waar groeit mijn gewas niet optimaal? Daarvoor moet je het perceel inlopen en het gewas en de bodem bekijken. Dat gaat sneller en vooral effectiever als je weet waar je moet kijken! Bioscope heeft hiervoor een app ontwikkeld, die op basis van frequente satellietbeelden de akkerbouwer van actuele en relevante informatie voorziet.

Waarom en waar groeit mijn gewas niet optimaal? Daarvoor moet je het perceel inlopen en het gewas en de bodem bekijken. Dat gaat sneller en vooral effectiever als je weet waar je moet kijken!

De akkerbouw vraagt om dagelijkse beslissingen over het verzorgen van het gewas: eigenlijk is voor elke beslissing op het akkerbouwbedrijf kennis en actuele informatie nodig. Het bedrijf BioScope heeft de FieldScout- app ontwikkeld om op basis van frequente satellietbeelden de akkerbouwer van deze actuele en relevante informatie te voorzien. Op deze manier heb je actuele informatie over gewasgroei, bodem en de vochttoestand altijd bij de hand. Ook in het perceel met je smartphone in de hand

De FieldScout- app geeft informatie over:

  • De hoeveelheid biomassa en stikstof en beschikbaar vocht op een landbouwperceel
  • Verschillende groeifactoren die hoeveelheid loof, biomassa en stikstof beïnvloeden
  • Welk gedeelte van het perceel achterblijft of juist harder groeit
  • Via een benchmark kunnen percelen onderling ook vergeleken worden qua groei en stikstof
  • De verkregen informatie wordt weergeven door middel van actuele kaarten.

Wat zijn de voordelen voor de akkerbouwer:

  • Gewasmonitoring voor een goed inzicht in de teelt. Beter zicht op en controle over het gewas betekent betere beslissingen en dus een hogere (financiële) opbrengst.
  • Bodemzonekaarten geven inzicht in verschillen in de bodemstructuur binnen een perceel. Deze relatieve bodemzonekaarten worden gemaakt op basis van bodemstructuurverschillen. Met deze kaart kun je dus als teler betere keuzes maken in de zaai- of pootafstand per zone voor een optimale groei en maatsortering of zonespecifiek een bodemherbicide spuiten
  • Beslissingsondersteunend systeem voor beregening zonder gebruik te maken van bodemvochtsensoren. De akkerbouwer krijgt een bericht via mail of SMS hoeveel beregening nodig is en op welk perceel.

Bioscope staat er voor open de mogelijkheden van de FieldScout-app op een praktische manier toe te lichten in een groepsbijeenkomst binnen Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Desgewenst kunnen percelen vooraf bekeken worden en kan er een leuke interactieve presentatie gegeven worden. Heeft jouw groep hier interesse in? Neem dan contact op met Linda Baarslag, kenniscoördinator DPA, via Elbaarslag@stimuland.nl.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over dit artikel?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag