Gemeente Hellendoorn start onderzoek naar agrarische sector

05 oktober 2020

Een sterke agrarische sector en een vitaal buitengebied. Om dat te bereiken laat de gemeente Hellendoorn door Stimuland een onderzoek uitvoeren onder de boeren in deze gemeente. Met de uitkomst hopen ze te kunnen inspelen op de verschillende ontwikkelingen waar de sector mee te maken heeft. 

Het onderzoek bestaat uit een enquête onder alle agrariërs. Aanvullend worden interviews gehouden met erfbetreders, ketenpartijen, belangenorganisaties en geselecteerde agrariërs. Stimuland voert het onderzoek uit onder leiding van senior projectmanager Jan ten Tije. Hij vindt het belangrijk dat overheden in gesprek gaan met hun inwoners: ‘In alle discussies over het landbouw- en voedselsysteem gaat het vaak over elkaar en over boeren. Soms zelfs helemaal zonder dat degenen waarover het gaat er bij zijn. Dat vind ik niet goed, we moeten meer naar elkaar luisteren en daar ook de tijd voor nemen. Gewoon goed met elkaar in gesprek. Dat brengt mensen tot elkaar en biedt mogelijkheden om samen aan nieuw beleid te werken.’

Voor de interviews zal een klein aantal representatief geselecteerde agrariërs worden benaderd. Deze gesprekken zijn vooral bedoeld om algemene kwesties aan de orde te stellen. Zoals bijvoorbeeld discussies over stikstof, het klimaatakkoord en droogte. Ook kunnen lokale thema’s als het opwekken van energie, natuurontwikkeling ten koste van landbouwgrond en het plan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal aan de orde komen.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of heeft u als gemeente ook belangstelling voor een dergelijk onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Jan ten Tije via jtentije@stimuland.nl of 06 52 24 17 24.