'Fruitteelt is een prachtig vak'

23 augustus 2022

Als Stimuland ondersteunen we organisaties en projecten met het uitvoeren van een grote verscheidenheid aan werkzaamheden. Zo bieden we bestuursondersteuning aan het bestuur van de kring Midden-Nederland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). We spreken met Marc André de la Porte, voorzitter van de kring Midden-Nederland en vicevoorzitter van het NFO-hoofdbestuur over actuele thema’s voor fruittelers en over onze samenwerking.

Wat doet de NFO?

Naast voorzitter is Marc bovenal ook fruitteler in Dreumel, waar hij voornamelijk peren en daarnaast ook appels teelt. ‘De NFO is een vergelijkbare organisatie als LTO, maar dan voor de professionele Nederlandse fruittelers’, zo reageert Marc op de vraag wat NFO doet. ‘We hebben in totaal ongeveer 1.100 fruittelende leden. Daarvoor behartigen we de belangen op het gebied van gewasbescherming, van sociaaleconomische en marktgerelateerde onderwerpen en we ondersteunen hen met het delen van kennis en het organiseren van bijeenkomsten. Dat is mooi om te doen maar het bestuurswerk is soms ook veel en intensief.’

 

Tevreden over samenwerking Stimuland

‘Daarom zijn we blij met de bestuursondersteuning die Linda Baarslag, en voorheen Annemarie Dubbink, ons vanuit Stimuland biedt’, legt Marc uit. ‘Ze helpt ons bij bijvoorbeeld het verzorgen van de correspondentie, het maken van agenda’s en notulen en het bewaken van planningen. Wij hebben destijds bewust voor Stimuland gekozen en dat heeft twee redenen. Ten eerste is er vanuit Stimuland vervanging als Linda met vakantie is of om een andere reden uit zou vallen. En ten tweede is het fijn dat er vanuit Stimuland kennis is van de agrarische sector.’

‘Annemarie en Linda komen niet uit de fruitteelt, maar het is opvallend hoe snel ze begrijpen wat de bedoeling is, wat de impact van bepaalde dingen is en er het juiste gevoel bij hebben. We zijn dan ook heel tevreden over deze samenwerking’, klinkt het enthousiast.

 

Waterbeschikbaarheid belangrijk thema

De media staat momenteel bol van nieuws over de impact van de stikstofplannen. Hebben deze plannen ook effect op de fruittelers of spelen hier andere thema’s? ‘Voor de fruittelers speelt de stikstofproblematiek niet, omdat een fruitbedrijf vrijwel geen stikstof uitstoot’, reageert Marc. ‘Daarentegen is voor ons de beschikbaarheid van voldoende water een belangrijk onderwerp waar we veel mee bezig zijn. Zo staat de provincie Gelderland op het punt om drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. Dat heeft gevolgen voor de waterbeschikbaarheid voor de fruitteelt, want je moet je voorstellen dat hiermee 8 tot 10% minder water voor ons beschikbaar is’ benadrukt hij.

‘Daarnaast mogen bepaalde gewasbeschermingsmiddelen of kunstmestsoorten in deze gebieden niet gebruikt worden. Dat bij elkaar genomen, maakt dat de grond in een dergelijk gebied minder waard wordt omdat agrariërs hier minder interesse in zullen hebben.’

‘We begrijpen allemaal dat iedereen drinkwater nodig heeft, maar we moeten de schade voor de fruittelers wel beperken. Om hun belangen te behartigen zorgen we, dat we als NFO met de provincies en waterschappen om tafel komen.’

Bemiddeling huisvesting arbeidsmigranten

Tijdens de oogsttijd, die varieert van drie weken tot drie maanden, hebben de fruittelers veel meer personeel nodig dan in de rest van het jaar. ‘De meeste tijdelijke arbeidskrachten komen uit Polen, Roemenië en Bulgarije en het liefst huisvesten de telers deze mensen op het eigen bedrijf. Maar gemeentes kennen hiervoor geen standaardprocedures en zijn vaak bang voor permanente huisvesting. Als NFO leggen we de situatie uit, bemiddelen we en proberen we gemeentes ervan te overtuigen dat huisvesting op de eigen bedrijven verreweg de minste overlast geeft’ verklaart Marc.

 

Reducerende gewasbeschermingsmaatregelen

Verder zijn de reducerende gewasbeschermingsmaatregelen een belangrijk thema voor fruittelers. ‘Het middelengebruik moet in 2030 met 50% gereduceerd zijn, terwijl er nog onvoldoende alternatieven tegenover staan’, benadrukt hij vooral het laatste.

De overheid realiseert zich onvoldoende dat het voor het behoud van de fruitteelt in Nederland nodig is dat er bepaalde middelen tegen ziektes en plagen ingezet moeten kunnen worden. Ik heb het idee dat ze denken dat het wel losloopt en dat de boer toch altijd klaagt’, merkt hij gekscherend op, met een serieuze ondertoon.

 

Genoeg te doen voor NFO

‘Als NFO merken we ook dat de kennis van de agrarische sector steeds meer ontbreekt op het ministerie van Landbouw. Dat is een gebrek en maakt tegelijkertijd dat er voor ons nog genoeg te doen is’ benadrukt hij en ondanks alle problematiek blijft hij positief. ‘De fruitteelt is een prachtig vak waarin we werken met de dynamiek van de seizoenen en er altijd van alles gebeurt’, besluit hij met een grote glimlach.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over NFO?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag