Enquête voor agrariërs in Hellendoorn verlengd

02 november 2020

Stimuland voert in opdracht van de gemeente Hellendoorn een onderzoek uit onder agrariërs. Wat leeft en speelt er, hoe kijken agrariërs in de gemeente Hellendoorn aan tegen bepaalde ontwikkelingen en hoe zien zij de toekomst?

Het onderzoek bestaat uit een enquête en vijftien verdiepende gesprekken met agrariërs. Daarnaast worden er vijf interviews met belangenorganisaties en erfbetreders gevoerd.

De enquête kan nog ingevuld worden tot maandag 9 november 2020. Agrariërs die deze nog niet hebben ingevuld, worden opgeroepen alsnog van de gelegenheid gebruik te maken om via de enquête hun mening te geven, want inspelen op de wensen van alle agrariërs kan alleen wanneer de gemeente weet wat ze willen.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of weten wat Stimuland voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met projectleider Jan ten Tije E: jtentije@stimuland.nl  | T: 06 – 52 24 17 24.