‘Elk jaar verliezen veel boerderijen hun agrarische bestemming’

07 oktober 2021

Boerderij in Beweging is een reeks ontmoetingen die verspreid in Nederland plaatsvinden, met als thema de inzet van agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en herinrichting van een leefbaar platteland.

Directeur van Stimuland Ingrid Jansen is aanwezig bij het eerste gesprek en vindt het goed dat dit onderwerp wordt aangekaart. ‘Hier moet aandacht voor komen anders verliezen we in de landbouwtransitie waardevolle elementen. Agrarisch erfgoed is van cruciaal belang voor een leefbaar platteland. Elk jaar verliezen veel boerderijen hun agrarische bestemming. Daar zitten er veel bij met monumentale waarde.’

Volgens Ingrid verdwijnen met elke boerderij die gesloopt wordt de verhalen die ermee verbonden zijn. ‘Wij vinden het van belang dat overheden, ontwikkelaars, eigenaren en bewoners van historische boerderijen, en iedereen die het aangaat, zich bewust zijn van de waarde van historische agrarische gebouwen en erven voor het platteland.’

Herbestemming van historische boerderijen biedt kansen volgens Ingrid en is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van het landelijk gebied. Zeker in relatie tot de maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, verduurzaming van landbouw, biodiversiteit en woningbouw die het platteland sterk zullen veranderen.

Als aftrap vindt op 14 oktober een rondetafelgesprek plaats. Moderator Ton Peters, voorzitter Agrarisch Erfgoed Nederland, gaat in gesprek met onder andere Henk Baas, Cees Veerman en Ingrid Jansen over het veranderende platteland. Meer weten over het programma of aanmelden? Kijk dan hier.

Boerderij in Beweging is een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.