Dijkerhoek maakt toekomstplan

23 november 2021

Het Kulturhus, de buurtvereniging en vele betrokken inwoners van Dijkerhoek hebben een plan gemaakt voor de toekomst van hun dorp. Heidi Mensink heeft vanuit Stimuland een handje geholpen en zij is enthousiast over de inzet van Dijkerhoek.

‘Dijkerhoek is een dorp waar positieve energie zit om zich in te zetten voor hun toekomst. Dat merk ik aan de manier waarop ze met open blik in gesprek gaan over de toekomst. Met elkaar, dus met de jonge en oude(re) inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente Rijssen-Holten. En zij geven daar ook concreet een vervolg aan door thema’s verder uit te werken in werkgroepen.’

Heidi vond het dan ook niet moeilijk om vanuit Stimuland zo’n proces te begeleiden: ‘We werken aan de visie, organisatie, samenwerking, exploitatie en communicatie tijdens het gehele traject. De procesbegeleiding sluit zo goed mogelijk aan op de behoefte die de initiatiefnemers daarbij hebben. De bedoeling is om voor de zomer de planvorming gereed te hebben. De visie ligt er, de werkgroepen zijn voortvarend aan de slag. Ik heb er alle vertrouwen in!’

Onlangs heeft het college een bezoek gebracht aan de initiatiefnemers van het plan. Voor meer informatie over het Dijkerhoek kunt u hier het artikel in Tubantia lezen. Wilt u meer weten over de ondersteuning van Stimuland bij het opstellen van een dorpsvisie neem dan contact op met Heidi Mensink via de mail E: hmensink@stimuland.nl of telefonisch M: 06 – 23 68 87 78.