De toekomst van waterbeheer in Wierden

23 juni 2021

De gemeente Wierden wil zich inzetten voor een vitaal landelijk gebied en start daarom in Rectum, Ypelo, Notter en Wierden-Noord een project met als thema water, droogte en toekomstperspectief voor de landbouw. Het is één van de eerste proeftuinen binnen het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal.

Jan ten Tije van Stimuland begeleidt dit project: ‘Water is van levensbelang. Om ook in de toekomst voldoende water te hebben, is het belangrijk om samen te werken. Misschien zoals nu of misschien anders. Inzicht in elkaars belangen, wensen en uitdagingen is essentieel.’

Daarom ligt de focus bij de start van het project daarop. Jan wil als eerste stap in beeld brengen wat er de afgelopen jaren gespeeld heeft, wat de ervaringen zijn geweest en welke ideeën er in de gebieden leven over samenwerken ten aanzien van waterbeheer en droogte.

Om hier meer inzicht in te krijgen, interviewen onderzoekers van Wageningen University & Research deze zomer vertegenwoordigers van organisaties, bewoners en ondernemers, die bij waterbeheer betrokken zijn.

Jasper de Vries, die het onderzoek leidt en mede uitvoert zegt: ‘Het is een bijzonder gebied met enthousiaste en betrokken inwoners, waar veel speelt en heeft gespeeld, goed luisteren naar betrokkenen is daarom een essentiële eerste stap. Daarnaast koppelen we onze bevindingen aan bevindingen uit soortgelijke projecten in Noorwegen, Zweden en Zuid-Afrika om te kijken wat we van elkaar kunnen leren en hoe we waterbeheer in de toekomst goed kunnen blijven organiseren.’

‘Iedereen die graag zijn of haar verhaal wil delen over waterbeheer, droogte en ideeën over samenwerken in de genoemde gebieden wordt uitgenodigd om contact op te nemen’, geeft Jan ten Tije aan. ‘Doordat de onderzoekers met veel mensen spreken hopen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, zodat we een goede basis hebben voor het vervolg van deze proeftuin.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan ten Tije via mail E: jtentije@stimuland.nl of telefonisch M: 06 – 13 48 85 91