De kracht van het platteland!

26 oktober 2021

Den Haag verdwijnt uit de uithoeken van Nederland, volgens de Groene Amsterdammer en is dat erg? ‘Nee,’ denkt Ingrid Jansen directeur van Stimuland, een stichting die zich inzet voor een leefbaar platteland in Nederland. ‘Het is niet erg als de landelijke overheid geen dikke vinger in de pap meer heeft op het platteland en in de dorpen. We kunnen het prima zelf, met een lokale overheid en bewoners die weten wat goed voor het gebied is.’

Een reactie op het artikel van Coen van de Ven in de Groene Amsterdammer

Maar daar staat tegenover dat de geldkraan weer open moet. Geograaf Floor Milikowski wordt aangehaald in het artikel in de Groene Amsterdammer. In haar boek[1] laat ze zien hoe de Nederlandse overheid vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw bewust kiest voor een ‘don’t back the losers, pick the winners’-strategie; investeer in die gebieden waar het goed gaat en bekommer je minder om de rest. Waar het kabinet-Den Uyl nog inzette op actief spreidingsbeleid stroomt vanaf dan het geld vooral naar stedelijke gebieden die mondiaal concurrerend zijn.[2]

En juist dat is niet eerlijk vindt Ingrid Jansen, die al eerder opriep tot herijking van het gemeentefonds. ‘Voor veel oplossingen voor problemen van deze tijd zoals de stijgende zeespiegel, gebrek aan woningen, de energietransitie, extensivering van de landbouw en noem maar op wordt gekeken naar het platteland. Als hier de oplossing ligt dan moet er ook een eerlijke verdeling van geld komen.’

Daarnaast bestaat het platteland niet uit losers. Er is juist heel veel kracht op het platteland, denkt ze. ‘Vroeger keek men met de bril van economische welvaart, de steden deden het goed en het platteland liep leeg. Onze generatie kijkt daar gelukkig anders naar; een fijne woonomgeving is belangrijker dan alleen maar geld.’

‘Het platteland heeft veel meer te bieden en het is verbazingwekkend dat we al jaren doormodderen met alleen maar afnemende voorzieningen. Die tijd is nu voorbij als het aan ons ligt! Een school in een dorp is heel belangrijk en misschien niet efficiënt met minder leerlingen dan normaal maar er is meer dan efficiency. Namelijk leefbaarheid van het platteland!’

Met het gebrek aan voorzieningen wordt de leefbaarheid al jarenlang aangetast en bedreigd. Sinds kort staat het platteland weer hoger op de politiekagenda en er is zelfs een politieke partij opgericht, maar het gaat vaak alleen over de toekomst van de landbouw, vindt Jansen. ‘De verdeling van het geld moet eerlijk gaan en dat betekent investeren in de rest van Nederland; van Zeeland tot bovenin Groningen. Met ruimte voor voldoende zorg en voorzieningen zoals scholen en openbaar vervoer. De invulling daarvan hoeft niet vanuit Den Haag te komen, deze kan prima bij lokale overheden en bewoners liggen. Want elk gebied is anders en heeft andere wensen. Een leefbaar platteland is een sterk Nederland!’

 

[1] Een klein land met verre uithoeken

[2] https://www.groene.nl/artikel/hoe-den-haag-uit-nederland-verdween