Bouwen aan de toekomst van jonge boeren met Route 2050

18 februari 2020

‘Toen mijn vader veertig jaar geleden het bedrijf overnam, was de prijs voor melk hetzelfde als nu. Ik heb niet de illusie dat dat verandert. We zijn vooral meer gaan produceren en moeten nu in de breedte kijken wat de mogelijkheden zijn om ons bedrijf gezond te houden – ook in de toekomst.’

Christian Muilerman is melkveehouder en voorzitter van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) en initiatiefnemer van het project Route 2050. Een project waarbij jonge landbouwers de kans krijgen om zich voor te bereiden op de toekomst. ‘Ik heb wel honderd ideeën per dag over mijn bedrijf en wat ik wil gaan doen maar in de praktijk voer ik er misschien één uit. Dit project biedt een kans om te kijken welke ideeën uitgevoerd kunnen worden. Soms is een duwtje in de rug net wat mensen nodig hebben.’

Samen met partners Rabobank en SPOAR-Countus  gaat Stichting Stimuland in opdracht van het OAJK aan de slag met project Route 2050.  Lilian van Uhm van Stimuland neemt de rol van projectleider op zich. ‘Dit is een buitenkans voor jonge boeren. Het is belangrijk dat we samen met gemotiveerde jonge ondernemers een sterk fundament voor de toekomst van landbouwers neer kunnen zetten, met alle hulp die nodig is.’

Aanleiding
In 2018 en 2019 is door het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) het project Boer van de Toekomst gestart. In deze periode zijn in heel Overijssel zes avondbijeenkomsten georganiseerd voor jonge landbouwers. Tijdens de goedbezochte bijeenkomsten zijn de aanwezigen aan het denken gezet over hun toegevoegde waarde, passie en talent. Ook toen heeft de provincie Overijssel dit project mede mogelijk gemaakt, samen met de Rabobank en SPOAR-Countus.

In september 2019 heeft het OAJK een brainstormsessie georganiseerd met vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, de Rabobank en SPOAR-Countus. Daarin zijn verschillende ideeën geopperd die uiteindelijk hebben geleid tot het vervolg op het project Boer van de toekomst. Het vervolg hiervan is Route 2050.
Christian Muilerman is enthousiast en hoopt dat veel boeren (in spé) zich aanmelden. ‘Het mooiste zou zijn, dat we niet alleen de deelnemers helpen maar op termijn ook een inspiratie zijn voor jonge agrariërs in de rest van Nederland.’

Wil je meer informatie over dit project of je aanmelden? Neem dan contact op met Lilian van Uhm: M 06 – 30 18 88 00  |  T 0529 – 47 81 80  |  E lvanuhm@stimuland.nl