Bestuurlijk vrijwilligerswerk biedt kansen voor opleidingen en werkgevers

30 juni 2022

Werknemers en studenten die in hun vrije tijd in een bestuur zitten, verwerven daarmee competenties voor opleiding en werk en daar liggen enorm veel kansen. Dat blijkt uit twee pilots in opdracht van de provincie Overijssel. Bedrijven en opleidingen worden opgeroepen om hun werknemers en studenten aan te moedigen om ervaring op te doen als vrijwilliger. Want dan krijg je een win-winsituatie. Betere competenties bij personeel en studenten en meer ingevulde vacatures op essentiële vrijwilligersfuncties.

Uit de twee pilots blijkt dat mensen die bestuurlijk vrijwilligerswerk doen bij bijvoorbeeld een sportvereniging, daar competenties opdoen die ze kunnen inzetten voor hun opleiding of werk. Dat is een kans voor werkgevers en opleidingen die vaak over het hoofd wordt gezien. Als bedrijven en opleidingen hun werknemers en studenten stimuleren om bestuurlijk vrijwilligerswerk te doen, leidt dit ook tot meer ingevulde vacatures op essentiële vrijwilligersfuncties. Een win-win situatie voor alle partijen.

 

Verworven competenties

De verworven competenties zijn onder andere delegeren, samenwerken, netwerken en presenteren. Ondervraagde studenten zeggen bijvoorbeeld: ‘Ik geef nu met gemak presentaties voor grote groepen, vroeger was ik daar bang voor. Maar door mijn voorzitterschap binnen de studentenvereniging heb ik dit snel opgepakt.’ De competenties die studenten hiermee verkrijgen kunnen zij direct inzetten in hun professionele loopbaan.

De geïnterviewde medewerkers geven aan dat ze door bestuurlijk vrijwilligerswerk gedwongen worden uit hun comfortzone te stappen. ‘Ik leer zaken toegankelijk en in eenvoudige taal te brengen.’ De geïnterviewde werkgevers en medewerkers geven aan dat er mogelijk veel onbenut talent op de werkvloer aanwezig is. ‘Met de verworven competenties kunnen werknemers bijvoorbeeld doorgroeien naar een leidinggevende functie omdat ze benodigde competenties hebben verworven als bestuurslid.’

 

Werkgevers en opleidingen

Werkgevers en opleidingen hebben over het algemeen niet in beeld of hun werknemers of studenten actief zijn als vrijwillig bestuurslid. Wel zien ze de meerwaarde hiervan, zowel voor de studenten en werknemers als voor de organisatie. Ze waren zich hier onvoldoende van bewust. De pilots hebben bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn bij de geïnterviewde werkgevers en opleidingen van de mogelijkheden die bestuurlijke vrijwilligerswerk (voor hun) biedt.

‘Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Zonder dat cement staat de boel op losse schroeven en loopt het voorbestaan van verenigingen gevaar. We staan allemaal aan de lat om dat niet te laten gebeuren. Hoe mooi dat nu ook nog eens is aangetoond dat het werk als vrijwilliger jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Ik roep dan ook alle bedrijven en opleidingen op om hun personeel en studenten aan te moedigen een vrijwilligersfunctie op te pakken’, aldus Roy de Witte gedeputeerde van de provincie Overijssel.

Het samenwerkingsverband bestaande uit Anne Marie advies training mediation, FC Noaber, Deventer Doet, SportService Zwolle en Stichting Stimuland heeft het project uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel. De partijen zijn tevreden met de resultaten. ‘We zijn er van overtuigd dat het potentieel aan bestuurlijke vrijwilligers zal toenemen als breder bekend wordt dat je competenties verwerft die je ook kunt inzetten voor werk en opleiding. In overleg met de provincie Overijssel willen we bespreken hoe we opvolging gaan geven aan deze uitkomsten.’

De resultaten van de pilot studenten kunt u hier vinden en die van werknemers hier. Tevens zijn te zien in deze video.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over Bestuurlijk Talent?

Neem contact op met Stimulander Inez Satter