Annemarie Dubbink zet zich in voor een Leefbaar Platteland bij provincie Overijssel

01 mrt 2022

Annemarie Dubbink is sinds kort vanuit Stimuland aangesloten bij het programma Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel. Het programma Leefbaar Platteland werkt samen met bewoners om invulling te geven aan de agenda ‘Leefbaar Platteland’.

‘Het is mooi dat deze provincie ervoor gekozen heeft om de leefbaarheid van het platteland een prioriteit te maken,’ zegt Annemarie. ‘Omdat we bij Stimuland een vitaal platteland als uitgangspunt hebben, was het voor mij een logische stap.’

Annemarie was de laatste jaren bij Stimuland projectleider van het programma 4D, dat lokale initiatieven in Overijssel ondersteunt. Dit project wordt nu in een andere vorm uitgevoerd door de provincie Overijssel. ‘In die rol zag ik al veel lokale kracht op het platteland van Overijssel en daar wordt met dit programma van de provincie ook volop ingezet.’

Aan de hand van de plattelandsagenda, die het evenwicht zoekt tussen stad en buitengebied, landelijke programma’s, lokale ambities en natuur,  wordt beleid gemaakt en worden projecten uitgevoerd. Ook is er een netwerk van kennispartners en wetenschappers. Leefbaar Platteland ziet lokale kracht als de motor achter leefbaarheid. Het netwerk kan een meerwaarde zijn voor deze kracht met wetenschap, data en kennis van partners. Tot slot zijn er financiële mogelijkheden voor projecten die ook op lange termijn bijdragen aan de leefbaarheid op het van platteland van Overijssel.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Annemarie E: adubbink@stimuland.nl of M: 06 – 51 62 58 81