‘Ambitieuze plannen voor Gelderse boer’

02 november 2020

Agrarische bedrijven die natuurinclusief produceren, voldoende inkomen genereren en perspectief voor jongere generaties. Dat staat in de koersnotitie ‘Toekomst voor de Gelderse boer’. De provincie wil hiernaartoe werken door zich te richten op drie sporen: ontwikkelkansen, het bieden van experimenteerruimte en duurzame verdienmodellen. Gelderland wil met partijen uit het veld in gesprek over de invulling.

Afgelopen week organiseerde de provincie Gelderland twee online-discussiebijeenkomsten over deze koersnotitie. Directeur van Stichting Stimuland Ingrid Jansen was hierbij aanwezig en heeft namens Stimuland de volgende punten geadresseerd in deze bijeenkomst:

  • Breng de ambities op het terrein klimaat, meerwaarde biomassa, regionale voedselproductie en landbouw terug naar het schaalniveau van het boerenerf, waardoor agrarische ondernemers zich hier in herkennen en doelstellingen haalbaar zijn.
  • Kringlooplandbouw kan concreet worden gemaakt door samen met alle stakeholders te komen tot eenvoudige beloonbare kritische prestatie indicatoren (KPI’s) te komen en zo bedrijven te verleiden over te stappen naar minder stikstof en broeikasgassen, duurzaam bodembeheer en meer natuur.
  • Zorg ervoor dat boeren (marktconform) beloond worden als zij risicovolle pilots mee doen waarbij sprake zou kunnen zijn van inkomstenderving of waardedaling.

Ingrid Jansen is grotendeels tevreden over de plannen van de provincie. ‘De agrarische sector is voor de provincie Gelderland van cruciaal belang. De leefbaarheid van het platteland is afhankelijk of er voldoende gezonde agrarische bedrijven in de omgeving zijn. Het is positief dat de provincie hierin wilt investeren.’ Jansen heeft wel zorgen over de haalbaarheid van de ambitieuze plannen. ‘Het is belangrijk dat er aansluiting wordt gevonden bij de huidige landbouwpraktijk om agrarische ondernemers mee te krijgen.’

Tijdens de consultatieronde heeft Stimuland eerder haar reactie gegeven op de Koersnotitie ‘Toekomst voor de Gelderse Boer’. Deze reactie kunt u hier lezen. In december wordt de Koersnotitie door de Provinciale Staten van Gelderland vastgesteld.