‘Agrariërs Steenwijkerland zijn trots op hun bedrijf en het gebied!’

07 april 2021

De resultaten van het grootschalig onderzoek onder boeren in Steenwijkerland zijn bekend. Wethouder Tiny Bijl is blij met de rapportage want het geeft handvatten voor de gemeente om de volgende stap te zetten.

Wethouder Bijl van Steenwijkerland legt in deze video uit waarom de gemeente Steenwijkerland koos voor een grootschalig onderzoek onder agrariërs in haar gemeente.  In opdracht van de gemeente Steenwijkerland voerde Stimuland het onderzoek uit dat bestond uit een enquête en gesprekken. Opvallende uitkomsten van het rapport zijn onder andere dat de hoofdmoot van de agrariërs zich in een moeilijke financiële situatie bevindt, waardoor er beperkte ruimte is om te investeren in verduurzaming of verbreding.

Natura 2000 gebieden De Wieden en De Weerribben liggen in deze gemeente. Veel agrariërs zijn onzeker over het onduidelijke beleid op het gebied van stikstof in relatie tot Natura 2000. Daarnaast willen de meeste agrariërs graag innoveren en waarderen zij het gebied Steenwijkerland, waar zij trots op zijn.

Projectleider Mirjam Arends geeft aan dat dit onderzoek ook het zaadje geplant voor een groeiende en betere relatie tussen agrariërs en de gemeente. ‘Het initiatief van de gemeente voor het (laten) uitvoeren van dit onderzoek werd gewaardeerd. Agrariërs gaven aan dat dit een mooie eerste stap is. Het was makkelijk praten omdat mijn collega’s en ik agrarische roots hebben. Dat betekent dat je elkaar sneller en beter begrijpt. Daardoor kunnen de ondernemers gemakkelijker en vrijer praten, ze hoeven niet uit te leggen wat bepaalde termen of vaktaal betekent en zij weten dat wij de cultuur begrijpen.’

Voor Mirjam is dit ook een persoonlijke reden om zo blij te zijn met de opdracht voor het onderzoek: ‘De agrarische sector heeft echt een warm plekje in m’n hart. Als boerendochter is de cultuur mij met de paplepel ingegeven. Ik heb heel veel respect voor de sector en de meerwaarde die zij leveren, ook aan het landelijk gebied. Het is dan ook mooi dat ik via mijn werk, bijvoorbeeld door een project als dit, bij kan dragen aan de vitaliteit van de sector maar vooral ook aan het naar buiten brengen van het verhaal van de sector.’

Op 12 april organiseert de gemeente Steenwijkerland – samen met LTO, stichting Weerribben-Wieden en Stimuland – een online bijeenkomst voor de agrariërs waarin in wordt gegaan op de resultaten van het onderzoek.  Voor meer informatie over dit onderzoek of soortgelijke onderzoeken, kunt u contact opnemen met projectleider Mirjam Arends E: marends@stimuland.nl of M:  06 – 13 48 84 72

De uitkomst van onderzoek kunt u hier lezen: Rapport keukentafelgesprekken vitaal platteland