Afronding Route 2050: ‘Alleen was ik niet zover gekomen’

01 februari 2022

In oktober 2020 begonnen 28 enthousiaste jonge ondernemers uit de provincie Overijssel aan het project Route 2050. Hun ambitie? Hun agrarische onderneming toekomstbestendiger maken. Merel Straathof, bestuurslid van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK), is één van hen:

‘Wij runnen een kleinschalig melkveehouderij in Bornerbroek. Wij willen niet uitbreiden met het aantal koeien en moeten dus op zoek naar nevenactiviteiten, om de kost te kunnen verdienen. Mijn vriend en ik hebben ons aangemeld voor het project Route 2050, omdat we genoeg ideeën hebben voor de toekomst van ons bedrijf, maar nog geen concrete richting en plannen.’


De Route

Het project Route 2050 is een samenwerking tussen Rabobank, SPOAR-Countus en Stichting Stimuland, in opdracht van het OAJK. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. In drie fases zijn de deelnemers meegenomen in het ontwikkelen van hun eigen plan. Tijdens die fases kwamen ze ook in subgroepen samen en zijn  de deelnemers begeleid door een coach. Door corona liep het project wel enige vertraging op en meerdere bijeenkomsten moesten online plaatsvinden. ‘Dat ging op zich prima, maar toen we eenmaal fysiek bij elkaar kwamen was de energie er echt’, aldus Merel.


Subgroepen

‘Wat mij het meest heeft verbaasd is de meerwaarde van de subgroepen en de coach. Ik ging het project in met het idee dat mijn plannen niet per se anders of beter zouden zijn als ik er niet aan mee zou doen. Maar in mijn eigen omgeving had ik dit nooit kunnen bereiken. Iedereen in jouw subgroep denkt actief mee en geeft ideeën. Ik leerde van deelnemers die verder waren in hun proces en anderen konden weer van mij leren. Dat vond ik zo waardevol: je komt uit de bubbel van je eigen erf en daardoor kom je veel verder met je plan.


Afronding

Op 11 februari 2022 is de afsluitende bijeenkomst van Route 2050. De deelnemers presenteren hun plannen en gaan hierover in gesprek met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Samen met de partnerorganisaties wordt het traject afgesloten. Voor Merel Straathof is het project nu al een succes. ‘We hadden een vaag idee wat we wilden doen maar Route 2050 heeft het werkelijkheid voor ons gemaakt. We houden nu per jaar meerdere kalfjes voor onszelf zodat ze samen opgroeien. Het jongvee dat we niet willen houden, laten we slachten en dat vlees verkopen we lokaal. Zo hebben we een toekomstbestendige oplossing gevonden door Route 2050.’


Meer informatie

Wil je meer informatie over dit project of je aanmelden? Neem dan contact op met Lilian van Uhm: M 06 – 30 18 88 00  |  T 0529 – 47 81 80  |  E  lvanuhm@stimuland.nl