‘Actieve inwoners staan aan de basis van een sociale samenleving!’

14 juni 2021

Uitbreiding van de stad, wat betekent dat voor omliggende kernen? Stimuland kijkt verder en begeleidt initiatiefrijke inwoners van plattelandskernen om hun omgeving leefbaar te houden. En dat doet Heidi Mensink in Wijthmen met veel plezier!

‘Het buitengebied wordt steeds multifunctioneler. De diversiteit aan functies neemt toe en dat vraagt aandacht’, geeft Heidi Mensink aan. Zij ondersteunt Wijthmen bij de actualisatie van het dorpsplan en het versnellen van verschillende thema’s.

Zoals een optimaal Kulturhusconcept, sport- en onderwijsvoorzieningen, wonen met zorg, dorpscoöperatie en duurzaamheid. Met als doel om de sociale kwaliteit van samenleven binnen de plattelandskern te versterken in relatie met omliggende gebied.

Op gezamenlijk verzoek van initiatiefnemers uit het dorp, de gemeente Zwolle en met steun van de Provincie Overijssel, is ze aan dit project begonnen.

Lees verder op https://wijthmen.nl/

Wil je meer informatie over dit onderwerp of weten wat Stimuland voor jouw initiatief kan betekenen? Neem contact op met Annemarie Dubbink, via adubbink@stimuland.nl of 06 51 62 58 81. Annemarie is bij Stimuland projectmanager sociale kwaliteit en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van projecten op dit terrein.