Bijeenkomst Werkplaats Netwerk Platteland

Op donderdag 30 november 2023 vindt de tweede Werkplaats Netwerk Platteland plaats en staat in het teken van “Leefbaarheid en Sociaal economische ontwikkeling van het platteland”. Deze werkplaats wordt door de Regieorganisatie GLB in samenwerking met Stichting Stimuland, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en LEADER Netwerk Nederland (LNN) georganiseerd.

Hoe kan GLB bijdragen aan het versterken van de sociale kwaliteit van het platteland?

Een toekomstbestendige landbouw is essentieel voor de leefbaarheid in agrarische gemeenschappen. Agrariërs zorgen naast het produceren van voedsel ook voor landschapsbeheer, werkgelegenheid en bedrijvigheid. Ze zijn daarnaast vaak actief als vrijwilligers in (lokale) besturen en dragen bij aan evenementen in het landelijk gebied.

De plannen voor stikstof, klimaat, water, bodem, natuur en biodiversiteit hebben effect op agrariërs en bewoners van het platteland. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de regionale, de sociale samenhang en voorzieningen in deze gebieden? Welke instrumenten zijn er binnen GLB beschikbaar die bijdragen aan sociaal economische ontwikkeling van het platteland ? En hoe zet je deze in de praktijk in? Dit zijn vragen die op deze werkplaats onder andere aan de orde komen.

 

Zet het in je agenda!

De werkplaats bestaat uit een divers programma met verschillende workshops, waarbij jouw inbreng van belang is. Het programma volgt na de zomer.

Interesse gewekt? Noteer 30 november alvast in je agenda (ochtend en de middag)!