WIKI Natuurinclusieve landbouw 'Voer voor adviseurs'

17 januari 2023

Natuurinclusieve landbouw is een integrale aanpak waarbij de boer optimaal gebruik maakt en zorgt voor de natuurlijke omgeving én dit integreert in de bedrijfsvoering. De overstap naar natuurinclusieve landbouw is voor veel boeren best groot, en velen maken die stap pas als ze zien wat de gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering, kosten en opbrengsten.

Voor het geven van goed advies over natuurinclusieve bedrijfsplannen is het voor adviseurs en coaches belangrijk dat ze beschikken over integrale kennis en goede leermaterialen. Daarom is met de inbreng van coaches en adviseurs is vastgesteld aan welke kennis er behoefte is en waaraan het materiaal moet voldoen. Op basis daarvan is een WIKI “Voer voor adviseurs” samengesteld, in samenwerking met toonaangevende netwerken, onafhankelijke adviseurs, provincies en het onderwijs. Vanuit Stimuland hebben wij hier met onze kennis en ervaring in diverse werksessies aan bijgedragen.

Wat kun je vinden in de WIKI?

De WIKI gaat in vier afzonderlijke modules in op diverse onderwerpen binnen het thema natuurinclusieve landbouw. Het biedt achtergrondinformatie en een overzicht van relevante kennisbronnen voor elk onderwerp. Daarnaast vind je over deze onderwerpen uitgebreide presentaties die je kunt voor trainingen, in het onderwijs of voor het geven van voorlichting. De Wiki draagt bij aan de doelen en ambities van de Green Deal.

Voor wie is de WIKI bedoeld?

De inhoud van deze wiki is open toegankelijk en vrij te gebruiken door iedereen die er baat bij heeft. Inhoudelijk ligt de focus van deze wiki primair op de onafhankelijke adviseurs en (boeren)coaches die door boeren zelf worden benaderd, of die werken op basis van provinciale programma’s en trekkers van (boeren)netwerken. Ook (toekomstige) boeren en overige adviseurs kunnen hun voordeel doen met deze informatie. Daarnaast kan het groen onderwijs gebruik maken van de materialen en deze integreren in hun cursussen en opleidingen.

Waar is de WIKI te vinden?

Al het ontwikkelde materiaal is beschikbaar gesteld door de partners en te vinden op de pagina met Leermateriaal in het Portaal Natuurinclusieve landbouw op Groen Kennisnet.

Heb je vragen, of wil je graag eens sparren over de WIKI Natuurinclusieve landbouw?

Neem contact op met Stimulander Riek van der Harst