Stimuland: 'Wij zijn een club van doeners!'

30 mei 2023

Stimuland heeft verschillende functies openstaan waaronder de rol van senior projectleider gebiedsontwikkeling en gebiedsprocessen en nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Deze procedures zijn uitbesteed aan Nomilk2day. Nomilk2day richt zich op recruitment en executive search. Clarisse van der Wouden interviewde Ingrid Jansen om inzicht te geven in de wereld achter de vacatures

We zijn zeker geen praatclub, stelt directeur Ingrid Jansen. ‘Wil je het verschil maken in het buitengebied, dan moet je aan de bak en met concrete voorstellen komen.’ Stimuland laat zien dat je in een tijd van polarisatie met samenwerking en dialoog de uitdagingen kan tackelen.

Ingrid Jansen beseft al vroeg dat de politiek de enige weg is om de positie van de agrarische sector te verbeteren. Dat doet de dochter van een Brabantse varkenshouder eerst als beleidsmedewerker in Brussel, later in Den Haag en vervolgens als voorzitter voor de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

In 2018 werd je directeur bij Stimuland, vanwaar die keuze?

‘NVV en LTO Varkenshouderij zijn onder mijn voorzitterschap gefuseerd in de POV. POV kwam in de fase van uitbouw. Een goed moment om afscheid te nemen en anderen die kar te laten trekken. Bovendien wilde ik graag weten of, na een functie als beleidsmedewerker en voorzitter, een rol als directeur bij me zou passen. En nog een reden: Bij Stimuland draag ik vanuit het positieve bij aan verbetering en versterking van de agrarische sector en het platteland en werken we van onderop. Een manier van werken die me goed past.’

Wat is precies die bijdrage?

‘Stimuland zet zich in voor een vitaal platteland. In al onze projecten en activiteiten, we draaien er 120 per jaar, staan plattelandsbewoners en agrarisch ondernemers centraal. We werken gebiedsgericht en van onderop, dat kenmerkt ons. Het werkt duidelijk beter dan top-down en via het opleggen van doelstellingen.’

Stimuland bestaat sinds 1996, maar de brugfunctie is actueler dan ooit. Wat zijn de grootste thema’s?

‘We hebben vijf thema’s geadresseerd die actueel op het platteland zijn: leefbaarheid en participatie, duurzame landbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. Daarbij komt eigenlijk ook nog woningbouw, terwijl dat verder van ons afstaat, maar je kunt kwesties in het buitengebied niet los van elkaar zien. Dat zie je ook aan de invloed van het stikstofdossier. Alle maatschappelijke opgaven grijpen op elkaar in. Daarom werken wij ook integraal en kunnen alle medewerkers ook op alle thema’s uit de voeten.’

Met wat voor projecten activeren jullie ontwikkeling?

‘Kijk, wat boeren willen is een toekomstbestendig bedrijf en deze doorgeven aan de volgende generatie. Neem een provincie als Overijssel met de vele Natura 2000 gebieden, dan is dat lastig. Vaak weten ze niet welke invloed ze zelf hebben, mist er bepaalde kennis of lukt het niet om potjes met geld te vinden. Door mensen bij elkaar te brengen met als doel zelf regie en organisatie pakken, zijn ze beter aanspeelbaar om met de maatschappelijke opgave aan de slag te gaan. Wij pompen energie in dit soort initiatieven. Verder duiken we in nieuwe verdienmodellen met agrarische ondernemers, begeleiden we dorpsvisies samen met inwoners, brengen we in kaart wat er onder bewoners van een dorp leeft, ontwikkelen we grote programma’s zoals 4D en vervullen wij de rol als erfcoach.’

En wat komt er dan uiteindelijk op tafel te liggen?

‘Dat zit op een hoog abstractie niveau. We staan voor toegankelijke rapportages met praktische en toepasbare aanbevelingen. Geen algemene bevindingen als; de sector moet verduurzamen, maar we maken het concreet; maak een nieuwsbrief, stel een contactpersoon aan binnen de gemeente of een beleidsspecialist agrarische zaken. En het mooie is dat er door onze opdrachtgevers vaak opvolging wordt gegeven aan onze adviezen.’

Er zijn ook belangenbehartigers en adviesbureaus. Waarin zijn jullie anders?

‘Dat zijn wij inderdaad niet. Stimuland is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Projecten draaien is geen doel op zich en moeten bijdragen aan onze missie van een vitaal platteland. We houden onze eigen broek op en staan met de poten in de klei. We signaleren dingen en brengen die onder de aandacht bij beleidsmakers op ambtelijk en bestuurlijk niveau. En wordt het niet opgepakt? Dan gaan we ermee naar buiten via een persbericht of opinieartikel. Die ruimte zoeken wij gewoon op, dat onderscheidt ons.

Gebiedsprocessen worden steeds complexer. Het gaat erom de belangen goed te wegen en samen tot een gedragen verhaal te komen dat leidt tot bepaalde maatregelen en acties in een gebied.

Wat zijn jullie grootste uitdagingen?

‘Gebiedsprocessen worden steeds complexer. Het gaat erom de belangen goed te wegen en samen tot een gedragen verhaal te komen dat leidt tot bepaalde maatregelen en acties in een gebied. Dat goed kunnen begrijpen, vraagt andere skills van het team. Zowel tactisch als uitvoerend. Redenen om ook andere type collega’s aan te trekken. Daarnaast kennen wij ook een hele platte organisatiestructuur, maar omdat wij nu aan het groeien zijn is mijn span of control te groot.  Daarom passen wij ons organisatiemodel aan en introduceren we een MT. De nieuwe Senior Projectleider Gebiedsontwikkeling en Gebiedsprocessen krijgt in ieder geval zitting in het MT en de Raad van Toezicht krijgt vers bloed. Ook bouwen we onze onderzoekstak verder uit. Hiermee tillen we de organisatie naar een hoger plan en kunnen we nog meer meerwaarde leveren. De grootste uitdaging voor Stimuland de komende tijd is om te zorgen voor toekomstbestendigheid en meerwaardecreatie van de organisatie.’

Waar liggen jullie ambities?

‘Ik wil Stimuland de komende jaren verder professionaliseren en uitbouwen, het liefst tot een landelijke club. De basis staat en het is de komende periode tijd om stappen te maken en echt door te pakken.’

Hoe wil je dat aanvliegen?

‘Met mensen die enerzijds zakelijkheid meebrengen, commercieel inzicht hebben, en tegelijk het verschil willen maken in en hart hebben voor het buitengebied. We gaan op termijn weg uit Vilsteren en zijn nu op zoek naar een nieuwe locatie in de driehoek Zwolle-Deventer-Apeldoorn. Daarbij kijken we nadrukkelijk of er concepten zijn die bij onze manier werken passen. Zo bepaalt iedereen zelf waar hij of zij werkt en hoe de agenda eruit ziet. Fijn voor de werk-privé balans en zo proberen we ook vernieuwend te zijn. Ik houd er wel van om innovatief en out-of-the-box te denken. Zo creëren we een stimulerend werkklimaat.’

Veel vrijheid ook, wat doet dat met de bedrijfscultuur?

‘We werken in een superdivers team en er is een fijne cultuur waarin dingen worden uitgesproken. Er wordt vaak in duo’s en teams gewerkt en is veel ruimte voor initiatief. Er wordt altijd iets met de ideeën gedaan. Zo is de onderzoekspoot die we nu opzetten een idee van een collega. Verder leggen we veel verantwoordelijkheid terug in de organisatie zodat je eigenaarschap krijgt. Kortom: er is veel mogelijk en je maakt je eigen functie.’

Waarom zou iemand juist bij Stimuland willen werken?

‘Wij zijn een club van doeners! Wij denken in kansen en mogelijkheden; het glas is halfvol en wat we doen geeft energie. Geen dag is hetzelfde. Stimuland activeert, dat moet ook in onze mensen zelf zitten. Daarom kijk ik verder dan sec werkervaring. Je moet in het team passen. Allrounders op alle thema’s, die ook de inhoud in kunnen. Want alles wat er in het buitengebied speelt, grijpt op elkaar in. Erg boeiend.’