Wierdense boeren presenteren manifest voor nieuw verdienmodel

22 mrt 2022

Wierdense boeren hebben maandag 21 maart 2022 een manifest gepresenteerd voor ruim honderd aanwezigen. Een beter verdienmodel voor boeren in Wierden en oplossingen voor waterberging, natuur en biodiversiteit, zijn het uitgangspunt van dit manifest.

Opgaven en gebiedsprocessen
In het gebied spelen veel maatschappelijke opgaven en problemen die nieuwe oplossingen vragen. Met het oog daarop worden door overheden en andere organisaties allerlei regelgeving ontwikkeld en worden gebiedsprocessen gevoerd zoals de gebiedsgerichte aanpak stikstof (GGA) en verkenningen in en rond het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug Twentse Reggedal.

Boeren ervaren de gevolgen daarvan en hebben een belangrijke rol. De Wierdense boeren willen bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven en willen dit met elkaar doen op basis van feiten en goede verdienmodellen. Een collectief bestaande uit vertegenwoordigers van de Waterwerkgroep Wierden, Boerentrots Wierden en LTO West-Twente heeft het manifest opgesteld met de volgende uitgangspunten:

  1. Boerengrond zoveel mogelijk beschikbaar houden voor boeren
  2. Gronden rond natuurgebieden in beheer nemen en extensief beheren
  3. Een reële jaarlijkse hectarevergoeding
  4. Geen extra belemmeringen voor niet-deelnemers en deelname op basis van vrijwilligheid
  5. In gesprek met de samenleving en samenwerken met overheden en andere organisaties.

“We willen een Agrarische Terrein Beheer organisatie opzetten (ATB) om invulling te geven aan deze uitgangspunten”, zegt melkveehouder en trekker Gerrit van der Kolk. Van der Kolk vervolgt: “De plannen van de boeren worden ondersteund door het Agrarisch Jongeren Kontakt Noord-West Twente, gemeente Wierden en Stimuland.”


Breed draagvlak
Het manifest is gepresenteerd door de initiatiefgroep Wierden tijdens een drukbezochte avond. Door de aanwezigen werd er kritisch meegedacht en afsluitend bleek er ruim draagvlak te zijn onder de aanwezige boeren om door te gaan met de plannen. Initiatiefnemer en melkveehouder Gerrit Lammers: “Agrarisch ondernemers vinden het belangrijk dat we de regie in eigen handen nemen, zelf gaan over boerengrond en waar mogelijk samen optrekken met overheden en andere organisaties.”


Vervolg
De boeren willen het manifest zo snel mogelijk aanbieden aan de minister voor Natuur en Stikstof Christanne van der Wal. “Dit is het voorbeeld waar boeren zelf de handschoen oppakken om invulling te geven aan het gebiedsgericht werken en de maatschappelijke opgaven die er zijn in het gebied”, aldus melkveehouder en lid van de kerngroep Martin Immink. De initiatiefgroep gaat op zoek naar middelen om de plannen te kunnen financieren en streeft er naar dat de middelen zoveel mogelijk op het boerenerf terecht komen.