Wat zijn de belangrijkste risico’s bij omschakeling naar duurzame landbouw?

28 september 2021

Wageningen University & Research en Stichting Stimuland starten een onderzoek naar de belangrijkste risico’s die boeren lopen bij het omschakelen naar een duurzame landbouw zoals kringlooplandbouw, natuurinclusief of biologisch. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Doel
Het ministerie van LNV wil inzicht in de belangrijkste risico’s van agrarisch ondernemers bij het omschakelen naar een duurzamere bedrijfsvoering en kringlooplandbouw. Met de uitkomsten van dit onderzoek krijgt het ministerie van LNV een beter beeld hoe LNV boeren (onder andere financieel) het beste kan helpen om een vrijwillige transitie te stimuleren. Daarnaast willen ze graag een beter beeld krijgen van waar in het algemeen de knelpunten liggen. Agrariërs kunnen door deelname aan dit onderzoek bijdragen aan gerichte, door henzelf aangedragen oplossingen.


Deelnemers gezocht
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 20 akkerbouwers, 20 melkveehouders en 20 varkenshouders in Noordoost-Nederland (Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel). Binnen deze sectoren zijn we op zoek naar drie verschillende groepen ondernemers:

(1) Ondernemers die besloten hebben om aan de gang te gaan met duurzamere bedrijfsvoering/ kringlooplandbouw.
(2) Ondernemers die mogelijk interesse hebben maar er nog tegen aan hikken.
(3) Ondernemers die besloten hebben om niet met verduurzaming aan de gang te gaan.


Aanmelden
Van 28 september 2021 tot en met 10 oktober 2021 kunnen belangstellende akkerbouwers, melkveehouders en varkenshouders zich aanmelden via het deelnameformulier. In week 41 (11 t/m 17 oktober) en 42 (18 t/m 24 oktober) wordt met de geselecteerde ondernemers contact opgenomen om een afspraak in te plannen voor het afnemen van het interview. Vanaf week 42 tot en met week 45 (18 oktober t/m 12 november) vinden de interviews de plaats. Een onkostenvergoeding is beschikbaar voor deelnemers.