‘Wat gaat er straks gebeuren in het buitengebied van Deventer?’

15 mrt 2022

Van 14 tot en met 16 maart 2022 gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De gemeenteraadsverkiezingen gaan over onderwerpen die heel dichtbij mensen liggen. Over hun buurt. Over goede zorg. Over de leefbaarheid. Over ruimtelijke plannen. Lokale politiek is dus enorm belangrijk voor het dagelijkse leven van iedereen.

Bij Stichting Stimuland draait alles om de ambities van betrokken agrarische ondernemers en actieve plattelandsbewoners. We gingen daarom in gesprek met melkveehouder Geertjan Kloosterboer uit Oxe in Overijssel over het belang van de gemeenteraadsverkiezingen voor zijn bedrijf en de agrarische sector.

‘De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor mij belangrijk als agrarisch ondernemer omdat besluiten direct impact kunnen hebben op het boerenerf. Ruimtelijke ordening is het belangrijkste thema waar ik mij zorgen over maak. Naast mijn onderneming woon en recreëer ik met mijn gezin in het buitengebied. Maar wat gaat er straks gebeuren in het buitengebied van Deventer? Zonnepanelen, windmolens, woningbouw, bossenstrategie, verduurzaming van de landbouw, Brussels landbouwbeleid het moet allemaal een plek krijgen in het buitengebied. Hoe gaan we het buitengebied inkleden? Waar gaan we alles doen?’, vraagt een bezorgde Kloosterboer zich af.

Kloosterboer verwacht van de nieuwe gemeenteraadsleden dat zij hun laarzen aantrekken en het buitengebied ingaan en met de boeren en bewoners in gesprek gaan. ‘Ga het veld in en laat je informeren. Leg je oor te luisteren in het gebied en denk in mogelijkheden.’ Daarnaast vindt Klooster dat agrariërs zelf initiatief moeten nemen om in gesprek te gaan en te blijven met raadsleden en niet altijd af moeten wachten. ‘Het is goed om lijntjes te hebben met de gemeente. Gemeenten hebben thema’s onder hun hoede die grote gevolgen kunnen hebben voor boerenbedrijven, zoals ruimtelijke ordening,’ stelt Kloosterboer.

In het nieuwe collegeakkoord ziet Kloosterboer graag dat de ruimtelijke ordening goed geborgd wordt. ‘De grote maatschappelijke opgaven moeten we samenvoegen: in samenspraak bepalen wat wanneer gedaan wordt zonder dat elke opgave apart wordt opgepakt.’ Kloosterboer benoemt nog een concreet voorbeeld. ‘Ruim 40 tot 50 procent van de agrarisch ondernemers heeft geen opvolger. Rood voor Rood wordt dan ingezet en de bestemming verandert van agrarisch naar wonen. Deze locaties worden veelal benut voor en door woongroepen. Ik vraag me af of we dit moeten willen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de leefbaarheid in het buitengebied. Is het niet beter om deze woonbestemming te hebben aan de rand van het dorp of binnenstedelijk? Dit is nou precies zo’n opgave waar de gemeente integraal naar zou moeten kijken.’