Vrijwilligers bedankt!

22 december 2020

Vrijwilligers doen werk dat onbetaalbaar is! Al deze mensen vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Juist in deze tijd, met minder vrijheid en weinig contact, zijn vrijwilligers de verbindende schakel en letterlijk het lichtpuntje in donkere dagen.

Provincie Overijssel, Vosvi en Stimuland willen jullie bedanken en wensen jullie fijne feestdagen en alle goeds voor 2021!