Verkenning recreatieve mogelijkheden Kotermeerstal in Dedemsvaart

14 februari 2023

Aan de zuidkant van het dorp Dedemsvaart ligt de Kotermeerstal, een prachtige waterplas van ongeveer 13 hectare. Het sluit aan op de bebouwde kom van Dedemsvaart en ligt op paar minuten fietsen van het centrum van het dorp. Rondom de Kotermeerstal loopt een mooi fiets- en wandelpad langs het water, het strand en de ruime speel- en zonneweiden.

Om te kijken welke recreatieve ontwikkelingen en/of voorzieningen een positief effect kunnen hebben op de gebruiksmogelijkheden van de Kotermeerstal, laat de gemeente Hardenberg een verkenning uitvoeren. Stimuland is als onafhankelijke organisatie gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Wensen, ideeën en zorgen delen tijdens de inloopbijeenkomst

Hiervoor zullen we eerst de wensen, dromen en knelpunten van omwonenden, belanghebbenden en gebruikers in beeld brengen. Dat doen we onder andere door middel van een inloopavond voor inwoners, gebruikers en andere betrokken partijen. Deze wordt gehouden op:

Donderdag 23 februari 2023 tussen 19.30-21.30 uur
De Baron aan de Julianastraat 54 (Dedemsvaart)

Om 19.45 uur is een korte aftrap met wethouder Werner ten Kate en voorzitter John Haverkort (Plaatselijk Belang Dedemsvaart). Verder kunnen belangstellenden gewoon binnenlopen en hun wensen, ideeën of zorgen delen.

Overzicht van recreatieve mogelijkheden

Daarna gaan we in gesprek met betrokken partijen en vragen we de verschillende groepen wat ze zelf willen en kunnen doen bij de mogelijke recreatieve ontwikkelingen van de Kotermeerstal. Op basis van deze uitkomsten maken we een overzicht van de recreatieve mogelijkheden die er zijn en zullen deze presenteren aan de inwoners, gebruikers en andere betrokkenen. Na afronding van het onderzoek zal het college van burgemeester en wethouders de uitkomsten voorleggen aan de gemeenteraad. Die beslist of er een vervolg komt.