Stimuland benoemt nieuwe Raad van Toezicht

29 september 2023

Roger de Groot, Atze Schaap en Inge Ezinga-Roebroek zijn aangesteld als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Stimuland. Zij volgen de huidige leden Gert-Jan Oplaat, Gertjan de Ruiter en André Baars op. Deze benoeming past bij de ambitie van Stimuland om zich de komende jaren te richten op het creëren van meerwaarde voor opdrachtgevers, de eigen organisatie en andere betrokken partijen. De relevante kennis en ervaring van de nieuwe leden en hun grote netwerk in de politiek en de agrarische sector komt uitstekend van pas bij de rol van Stimuland als initiator van ontwikkeling en als bruggenbouwer.

Directeur-bestuurder Ingrid Jansen is blij met de aanstelling van de nieuwe leden. “Wij hebben gericht gezocht naar mensen die affiniteit hebben met ons werkgebied en die een goede staat van dienst hebben in de maatschappij. Daarnaast begrijpen de nieuwe leden wat er nodig is om de kwaliteit en continuïteit van een sterk groeiende organisatie als Stimuland te waarborgen. Bovendien zijn zij vanuit hun kennis en netwerk in staat om ontwikkelingen en kansen in ons brede werkveld te herkennen en te benutten voor de langetermijnstrategie. Ik kijk er dan ook erg naar uit om samen te werken met de nieuwe leden van de Raad van Toezicht en bedank de huidige leden voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.”

Expertisen nieuwe leden

Roger de Groot (1966) is sinds juni 2021 burgemeester van de Noordoostpolder (Flevoland) en is vanuit deze rol bestuurlijk actief in de Regio Zwolle. Hiervoor was hij burgemeester van gemeente De Wolden (Drenthe), was hij wethouder van de gemeente Raalte en daarvoor was hij werkzaam in verschillende functies bij de Grontmij. “Voor mij is de belangrijkste motivatie om te werken in het openbaar bestuur, de mogelijkheid om als verbinder echt iets te betekenen voor de samenwerking waarin de mens centraal staat.”

Atze Schaap (1958) heeft ruime ervaring op het snijvlak van landbouw, agribusiness en maatschappij. Hij vervulde jarenlang verschillende directiefuncties bij FrieslandCampina, die gericht waren op ketenontwikkeling, kennisontwikkeling en ledencontact. Vanaf 2020 is hij actief als zelfstandige, onder andere in de rol als onafhankelijk toezichthouder en adviseur. “Mijn devies luidt: vooruitkijken en gezamenlijk werken aan het vergroten van kansen en het verkennen van mogelijkheden in de nieuwe realiteit.”

Inge Ezinga-Roebroek (1984) werkte jarenlang bij verschillende lokale banken en de centrale organisatie van de Rabobank, onder andere in diverse functies binnen de zakelijke afdelingen, als interimmanager en eindverantwoordelijk directievoorzitter. Met de laatste 3 jaar bijzonder aandacht voor transitiefinanciering in de Food en Agrisector. Per 1 juni heeft zij de overstap gemaakt naar Univé Noord Nederland als lid van de Raad van Bestuur, waar ze verantwoordelijk is voor risk, control, HR, finance en duurzaamheidsdomein. “Ik lever graag een bijdrage om verschillende uitgangspunten en belangen in de maatschappij te verbinden en een optimaal resultaat te behalen.“

Wij hebben gericht gezocht naar mensen die affiniteit hebben met ons werkgebied en die een goede staat van dienst hebben in de maatschappij.

Over Stimuland

Stimuland is een onafhankelijke stichting die zich sterk maakt voor een vitaal platteland. Stimuland is in 1996 opgericht als gezamenlijk initiatief van de (provinciale) overheid en het agrarisch bedrijfsleven in Oost-Nederland. Inmiddels is het werkterrein breder geworden en ligt de focus op zowel een duurzame, perspectiefvolle agrarische sector als op leefbaarheid in buurtschappen, dorpen en wijken. De kracht van Stimuland ligt in het activeren van ontwikkeling, in het verbinden van beleidsmakers, inwoners en (agrarische) ondernemers en in het denken buiten de gebaande paden.