Stimuland begeleidt boerengroepen die zelf de regie willen pakken

19 september 2023

Groepen boeren voelen steeds meer de noodzaak om zichzelf te organiseren en het heft meer in eigen hand te nemen. Want er zijn veel zorgen over de toekomst van boerenbedrijven, zowel op korte als lange termijn. Daarnaast voelen boeren zich vaak een speelbal in een speelveld van overheden en marktpartijen. Door samen te werken en gezamenlijk op te treden kunnen boeren zelf meer regie en invloed krijgen op de veranderingen en misschien ook nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Verschillende groepen boeren doen dit al en Stimuland helpt hen daarbij.

Wat kan samenwerking opleveren?

‘Eendracht maakt sterk’ en dat geldt zeker ook voor boeren. Want je organiseren als boerengroep biedt verschillende voordelen.

  • Je kunt kennis en opbrengsten delen, ervaringen uitwisselen en kosten en risico’s spreiden.
  • Samen zet je stappen die je alleen niet zou maken.
  • Je bent als groep makkelijker aanspeelbaar voor anderen.
  • Je vergroot de invloed op wat er in jouw omgeving gebeurt.
  • Je maakt meer kans op toegang tot financiële middelen.

Verder zijn overheden en marktpartijen meer geneigd om in zee te gaan met een collectief dat bijdraagt aan maatschappelijke doelen, dan met een individu.

We activeren en faciliteren boerengroepen

In verschillende gebieden in Overijssel is Stimuland betrokken bij boerengroepen. Deze boeren hebben zich verenigd voor meer zelfregie en zelforganisatie, en voor een sterkere positionering voor een beter verdienmodel. De focus van deze groepen ligt op kennisontwikkeling en kennisdeling, op het vergroten van hun invloed op de beleidsontwikkelingen in de gebiedsprocessen waar ze wonen, en op bijvoorbeeld de grondmarkt bij overheden en marktpartijen. Verder is het ontwikkelen en uitdragen van een gezamenlijk verhaal en een gedeelde visie, met de daarbij behorende voorwaarden, een belangrijk onderdeel.

Stimuland als gids

Voorbeelden van dergelijke boerengroepen zijn, Coöperatie Agrarisch Terrein Beheer Wierden (CATB Wierden), Vereniging Focus op Leefbaarheid (FOL) en de Vereniging van Haarlese boeren in oprichting (Noaboerschap Haarle). We zien in de begeleiding van boerengroepen dat elke groep het proces anders aanpakt. Er is dan ook geen vaste formule of een van tevoren vastgelegd stappenplan voor. Wél laat onze praktijkervaring zien dat verschillende groepen onderweg vergelijkbare uitdagingen tegenkomen. Op basis daarvan hebben we soort plan van aanpak opgesteld waarover je meer kunt lezen op onze pagina over boerengroepen.

Stimuland gelooft in zelfregie en zelforganisatie en we moedigen groepen boeren aan om de positieve regie te pakken. Zoek je daarvoor ervaren ondersteuning en begeleiding? Neem dan contact op met Stimulander Jan ten Tije via 06-13488591 of jtentije@stimuland.nl.

‘Eendracht maakt sterk’ en dat geldt zeker ook voor boeren. Want je organiseren als boerengroep biedt verschillende voordelen.

Heb je vragen, of wil je graag meer weten over zelfregie en zelforganisatie bij boerengroepen?

Neem contact op met Stimulander Diane Stap