Spreekuur voor maatschappelijke initiatieven Zuidwest-Twente in Holten

07 oktober 2019

Lidy Noorman van Twentse Noabers is 4D-makelaar in Zuidwest-Twente. Vanuit deze rol biedt zij maatschappelijke initiatiefnemers hulp bij het vergroten van hun kennis, netwerk of bekendheid en steun bij het vinden van subsidies of fondsen. Op 7 november 2019 houdt zij van 09.00 tot 14.30 uur bij Dondertman in Holten spreekuur, samen met Viavie Welzijn en vertegenwoordigers van het team Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel. Initiatiefnemers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen zich voor dit spreekuur aanmelden via info@stimuland.nl.

Sinds de start in oktober 2018 heeft Lidy Noorman al heel wat initiatiefnemers uit de gemeenten Twenterand, Hellendoorn, Wierden, Almelo, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Borne, Hengelo, Enschede en Haaksbergen gesproken en verder geholpen. “Of het nu gaat om een initiatief dat nog in de kinderschoenen staat of een waar al veel tijd in is gestopt en dat klaar is voor een volgende stap. Een initiatief op het gebied zorg & welzijn, natuur, sport, cultuur of iets heel anders: iedereen kan een beroep op mij doen. Voor het bieden van de juiste ondersteuning maak ik gebruik van een groot netwerk bestaande uit professionals, andere initiatiefnemers, lokaal welzijn, LEADER-coördinatoren, ambtenaren, collega 4D-makelaars, noem maar op. Om te kunnen zorgen dat tijdens het spreekuur voor de initiatiefnemers de juiste partijen aan tafel zitten, is vooraf aanmelden belangrijk. Dit kan door een mail met de naam van het initiatief en de vraag te sturen naar info@stimuland.nl”, aldus Lidy Noorman.

Durven, delen, denken en doen
De 4D-makelaars zijn onderdeel van de 4D-aanpak die Stimuland voor de provincie Overijssel ontwikkelde. 4D staat hierbij voor durven, delen, denken en doen. Met deze aanpak kunnen maatschappelijke initiatieven tot bloei komen en is er bovendien meer geld beschikbaar voor de initiatieven zelf. In het uitvoeren van de aanpak werken de 4D-makelaars nauw samen met partners op het gebied van onder andere zorg & welzijn, natuur, sport en cultuur. Meer informatie over de 4D-aanpak en de contactgegevens van de 4D-makelaars is te vinden op www.stimuland.nl/4D.