Samen verkleinen we de afstand

30 januari 2024

Werk, ziekenhuis, supermarkt of school: daar moet iedereen gemakkelijk kunnen komen. Ze moeten dichtbij en toegankelijk zijn. Want als deze voorzieningen voor iedereen goed bereikbaar zijn, zorgt dat voor levendige dorpen en steden, eerlijke kansen op onderwijs en banen, veiliger verkeer en gezondere lucht. Samen met veel andere maatschappelijke organisaties hebben we het ‘Manifest voor Bereikbaarheid’ ondertekent waarin we de politiek oproepen: Laten we samen de afstand verkleinen!

Wat is er aan de hand?

Belangrijke bestemmingen zoals scholen, ziekenhuizen, werk en supermarkten zijn steeds vaker slecht bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets of lopend. Dat terwijl een kwart van de Nederlandse huishoudens geen auto heeft en een grote groep mensen vanwege een beperking of andere medische reden geen auto mag rijden. De huidige situatie leidt tot onnodige sociale uitsluiting en een afstand tot de arbeidsmarkt. Want hoe kom je zonder auto op je werk als dat op een bedrijventerrein ligt waar geen bussen stoppen of goede fietspaden naartoe lopen? Toch wordt er juist meer geïnvesteerd in autowegen en parkeerplaatsen dan in andere vormen van vervoer.

Hoe maken we belangrijke bestemmingen bereikbaar?

Belangrijke bestemmingen moeten bereikbaar gemaakt worden voor iedereen en daarbij is de overheid aan zet. Dit gaat niet alleen over snel en veilig vervoer over wegen of het aantal busritten per uur. Het gaat óók over de inrichting van woonwijken, de keuze waar we scholen bouwen en hoe je de zorg organiseert. We kunnen optimaal gebruikmaken van de schaarse ruimte in ons land, als verschillende ministeries samen kijken waar woningen, voorzieningen en werkplekken komen en hoe we daarheen kunnen reizen, met of zonder auto.

Belangrijke bestemmingen moeten bereikbaar gemaakt worden voor iedereen en daarbij is de overheid aan zet.

Wat moet er veranderen?

Wij moedigen de overheid aan om ons land anders in te richten en om daarbij rekening te houden met brede welvaart. Onze veiligheid, gezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving en toegankelijkheid moeten meewegen bij beslissingen over onze omgeving en de aanleg van wegen of ov-verbindingen. Daarnaast maken we ons hard voor beter en sneller openbaar vervoer, voor goede doorfietspaden en veilige wandelroutes, zodat belangrijke bestemmingen binnen een maximale afstand of reistijd bereikbaar zijn.

Onze oproep aan de politiek

Onze oproep aan de politiek is uitgewerkt in een manifest met daarin maatregelen waarmee we samen de afstand kunnen verkleinen. De 31 ondertekenaars roepen de Kamerleden op om zich in te zetten voor die maatregelen. Download hier het manifest.