Restyling website en nieuwsbrief onderstrepen koers

01 oktober 2019

Onze nieuwsbrief en website zijn gemoderniseerd. Met deze restyling willen we de aangescherpte koers van Stimuland onderstrepen.

In het afgelopen jaar hebben we actiever overheden en andere partijen in Oost-Nederland opgezocht met onze ideeën voor de ontwikkeling van het platteland in Oost-Nederland. Verder is ons team uitgebreid en werken we aan nieuwe programma’s en projecten. Dat alles brengen we nu op onze site beter in beeld. We laten aan onze vertrouwde en nieuwe relaties zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan.
Het uiterlijk van de site was het eerste voorbeeld van de (kleine) modernisering van onze huisstijl.  Ons logo, het kleurgebruik en de lettertypes zijn aangepast. Verder gebruiken we meer wit en kortere teksten. Die opgefriste huisstijl passen we inmiddels ook toe op onze nieuwsbrief.

Beleid en praktijk verbinden
Onze aangepaste koers is deels een terugkeer naar de basis. Stimuland is ooit opgericht om beleid en de praktijk met elkaar te verbinden. Juist die brugfunctie is actueler dan ooit. Overheden staan voor grote opgaven op het gebied van leefbaarheid/sociale kwaliteit, de Omgevingswet, de energietransitie, de klimaatadaptatie en de verduurzaming in agro & food.

Wij weten dat inwoners en ondernemers op het platteland initiatieven willen nemen, we zien ook dat ze behoefte hebben aan ondersteuning. Stimuland brengt partijen bij elkaar en zorgt dat zaken in beweging komen. Stimuland activeert. Op onze website laten we zien hoe we dat doen.