Project netwerk sociale kwaliteit voor de agrarische sector: ‘Samen ken je iedereen en weet je alles’

20 juni 2019

De uitspraak ‘Samen ken je iedereen en weet je alles’ vat de uitkomsten samen uit fase 1 van het onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel naar een eenduidig netwerk sociale kwaliteit voor de agrarische sector. Dit onderzoek voert Stimuland samen met Anne Marie advies – training – mediation en Zorg om Boer en Tuinder uit. Elke aanbieder binnen het netwerk heeft zijn eigen expertise, rol en verantwoordelijkheid. Wat in het onderzoek centraal staat, is of zij elkaar kennen en hoe ze elkaar kunnen vinden en versterken.

“In de gemeenten Hof van Twente en Staphorst en in het Vechtdal hebben we het landelijke, regionale en lokale aanbod van psychosociale en maatschappelijke hulp- en dienstverlening voor de agrarische sector geïnventariseerd. Samen hebben Anne Marie van Oldeniel van Anne Marie advies – training – mediation, Hanneke Meester van Zorg om Boer en Tuinderen ik interessante en diepgaande gesprekken gevoerd. We zien dat er veel initiatieven zijn. Het is echt enorm wat er al is opgebouwd door zowel vrijwilligers als professionals”, aldus Riek van der Harst, projectmanager bij Stimuland. “Het reguliere aanbod kan via de Agrozorgwijzer.nl perfect met elkaar worden verbonden, maar dat moet dan nog wel gebeuren en regiospecifiek worden gemaakt. Toch liggen er ook veel mogelijkheden voor verbetering, waarbij vooral het aan elkaar verbinden en samenwerken snel gaat bijdragen.”

 

Samen ken je iedereen en weet je alles

Fase 1 van dit onderzoek loopt tot juli 2019. Het uiteindelijke doel is om na deze inventarisatie met conclusies en aanbevelingen te komen voor provincie Overijssel, zodat in de volgende fase van het project een dekkend, actief, zelfsturend en zelfredzaam netwerk van initiatieven en aanbieders van psychosociale en maatschappelijke hulp- en dienstverlening in Overijssel kan worden gerealiseerd. Een netwerk dat voortdurend blijft afgestemd op de vraag. “Een van de geïnterviewden deed de allesomvattende uitspraak ‘Samen ken je iedereen en weet je alles’.” Hiermee bepleit deze persoon om vooral lokaal de verbindingen te leggen en een goed netwerk op te bouwen met en om de agrarische sector heen. Hierin staat hij niet alleen: “in alle interviews hebben we dit gehoord”, vertelt Riek.

 

Meer weten?

Wil je meer informatie over het onderzoek naar een eenduidig netwerk sociale kwaliteit voor de agrarische sector, neem dan contact op met Riek van der Harst via 06 – 13 48 88 76 of rvanderharst@stimuland.nl.