Podcast bodemvochtemanagement

18 november 2021

Er was onder akkerbouwers binnen DPA veel interesse in het project Beregening op maat over bodemvochtsensoren. De initiatiefnemers van dit Kennis op Maat project hebben een podcast uitgebracht over dit onderwerp. Inmiddels zijn er twee afleveringen gemaakt. Joƫlle van den Brand en Lilia Planyan van Agurotech gaan het gesprek aan met mensen uit verschillende disciplines die hierbij betrokken zijn.

Tijdens de eerste aflevering wordt het belang van beregening en de rol van technologie besproken met Idse Hoving en Johan Booij, projectleiders van WUR. Hoe kijken zij hiernaar en welke kennis en tools heb je tot je beschikking om optimaal te beregenen?

In de tweede aflevering wordt gesproken met twee deelnemers over de huidige situatie van beregening. Akkerbouwer Pieter Hermans en melkveehouder Coen Uijterlinde leggen uit hoe zij op dit moment beslissingen nemen over beregening. Hoe kan de inzet van data hierin helpen en welke verwachtingen hebben zij voor de toekomst?