Plattelandsvraagstuk van de maand: staan er andere initiatiefnemers op in crisistijd?

14 april 2020

In de crisistijd ontstaan problemen voor maatschappelijke initiatieven. Veel daarvan lopen nu vertraging op of worden uitgesteld. Zo zijn er door heel Overijssel tal van herdenkingsinitiatieven voor het vieren van 75 jaar vrijheid, die nu niet door kunnen gaan. Ook lopen bewonersinitiatieven directe financiële schade op. Dit geldt met name voor buurthuizen en andere multifunctionele accommodaties.

Maar er is ook een ander effect. Nieuwe initiatiefnemers staan op. Mensen maken zich sterk voor hun buurt en noabers. Buurtapps raken gevuld met hulp aan elkaar. Veel gemeenten in Overijssel hebben een speciale facebookpagina waar inspirerende lokale initiatieven staan.

RTV Oost en Tubantia hebben de facebookpagina Overijssel in Actie gestart. Hierop komen dagelijks grote en kleinere initiatieven voorbij om elkaar te helpen. Of om creatief met de beperkingen in beweging en communicatie om te gaan. Ineens zijn hele groepen nieuwe initiatiefnemers zichtbaar.

Na jaren werken met initiatiefnemers hebben we al gezien dat er veel kracht zit in Overijssel. Maar er was wel altijd de vraag van ‘voorselectie.’ Vaak zie je dezelfde initiatiefnemers terug komen: de rasondernemers en de buurtburgemeesters. Deze mensen zijn goud waard voor wijk en dorp!  Maar het is wel steeds dezelfde groep mensen.

Op zichzelf is dat nog steeds geen probleem: het staat iedere groep van initiatiefnemers in principe vrij om haar buurt naar eigen inzicht mooier te maken. Maar het wordt wél een issue als er publiek geld in maatschappelijke initiatieven gestoken wordt. Of als dat ‘eigen inzicht’ botst met andere belangen. Hoe maak je daar goede keuzes in?

De provincie Overijssel buigt zich al langer over de vraag hoe je nu al die verschillende groepen inwoners het beste kunt bereiken. De constatering dat er andere initiatiefnemers opstaan is pril, maar wel de moeite waard om de komende tijd goed te onderzoeken. Waar wij nu benieuwd naar zijn, is of al die honderden nieuwe initiatiefnemers een bredere vertegenwoordiging geven en zo ja…hoe kunnen we ze in de toekomst wél bereiken? Zodat ook burgerparticipatie een afspiegeling wordt van de hele samenleving.

Achtergrond:

Ed Wezenberg is senior projectmanager Sociale Kwaliteit en 4D bij Stichting Stimuland. Met vijf regionaal werkende 4D-makelaars verspreid Stimuland samen met de provincie Overijssel  en collega-organisaties alle aanwezige kennis, netwerken en ervaring over maatschappelijke initiatieven. In de eerste plaats naar de initiatiefnemers zelf. Maar ook overheden en maatschappelijke organisaties leren van initiatiefnemers en van elkaar.

De online community Samen voor Elkaar brengt inspiratie en kennis bij elkaar. ‘Samen Voor Elkaar’ is een open netwerk voor alle doeners en denkers die hun buurt, dorp of stad socialer en leefbaarder willen maken. Naast mooie initiatieven in Overijssel staan er tools, kun je vragen stellen aan andere initiatiefnemers en aan specialisten op gebied van zorg, natuur, cultuur, sport en financiering. Bij financiering is speciaal aandacht voor alle extra mogelijkheden die er zijn voor initiatieven met betrekking tot de coronacrisis.

Verder lezen:

  • De wetenschap ziet duidelijk onderscheid in betrokkenheid van inwoners. Het bureau Motivaction heeft een uitgebreide model gemaakt van de verschillende burgerschapsstijlen die in Nederland voorkomen: het Mentality-model. Acht types die lopen van ‘alleen interesse voor eigen kleine kring’ tot ‘de wereldverbeteraars’. De uitgebreide uitwerking staat op  motivaction.nl
  • De Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen heeft deze problemen vorige week goed in kaart gebracht in een grote internetbijeenkomst met de beheerders van deze accommodaties en andere belangstellenden. Pasklare oplossingen zijn er nog niet voor alle problemen, maar de bijeenkomst laat goed de kracht van uitwisselen van kennis en ervaring zien.