PlattelandsPamflet: Leidraad voor nieuwe gemeenteraden op het platteland

07 april 2022

Stimuland presenteert PlattelandsPamflet en pleit voor nieuwe bestuurscultuur op lokaal niveau.

Stichting Stimuland presenteert het PlattelandsPamflet. Het pamflet is een leidraad met zeven tips voor de nieuwe gemeenteraden. Want het is tijd voor een nieuwe bestuurscultuur op lokaal niveau vindt directeur van Stimuland Ingrid Jansen.

‘Omdat steeds minder mensen zich betrokken voelen bij hun gemeenteraad, participatie vaak niet loopt zoals het moet en daarbij de onderwerpen die nu spelen op het platteland. Wij zien als onafhankelijke stichting veel knelpunten. Iedereen heeft het nu over een nieuwe bestuurscultuur. Maar hoe dan? Daarom hebben wij dit pamflet opgesteld.’

Stimuland is een onafhankelijke stichting, die zich al 25 jaar inzet voor een leefbaar platteland in Nederland. ‘We zien al jaren dat veel voorzieningen afnemen op het platteland. Tegelijkertijd wordt er veel gevraagd van het platteland en discussie gevoerd over de invulling van het landelijk gebied. Of het nou gaat over boeren, over de energietransitie of over stikstof. Elk gebied is anders en bewoners willen zelf wel aan de slag maar raken verstrikt in bureaucratie of ontmoedigd door beleid. Daar willen we iets aan doen,’ zegt Jansen.

Het aanbieden van het pamflet is een signaal maar ook een uitnodiging om het gesprek aan te gaan. ‘Het liefst natuurlijk met de bewoners maar als Stimuland staan we ook open om het PlattelandsPamflet toe te lichten en mijn collega’s en ik zijn trouwens allemaal plattelandsbewoner dus we weten waar we over praten.’

Stichting Stimuland heeft het PlattelandsPamflet gestuurd aan alle provinciale afdelingen van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG).

Plattelandspamflet

Zeven tips voor de nieuwe gemeenteraden

 • De behoeften en wensen van bewoners in het gebied zijn leidend!
  Neem mensen in het proces mee, niet de organisaties!
 • Werk vanuit vertrouwen
  Wees niet bang om het gesprek aan te gaan. Investeer in samenwerking.
 • Voor een leefbaarheidstoets in
  Oplossingen en maatregelen zijn niet alleen technisch, financieel en juridisch van aard, kijk naar de sociale aspecten.
 • Zorg voor een evenwichtige relatie tussen bewoners, markt en overheid
  Bijvoorbeeld met een hybride aanpak in gebiedsprocessen.
 • Geef mensen in het gebied regie
 • Trek meer praktische mensen aan voor verandering
 • Zorg zelf voor een nieuwe bestuurscultuur en kom afspraken na
  Sluit bijvoorbeeld een raadsakkoord om democratie van onderop de ruimte te geven. Neem gemotiveerd besluiten en leg ze uit.