Overbruggingsregeling ministerie LNV

30 januari 2023

De overbruggingsregeling van het ministerie van LNV, waar 23 DPA-ondernemersgroepen aanspraak op hebben gemaakt, eindigt per 31 maart 2023. Dit betekent dat de ondernemersgroepen uiterlijk tot en met deze datum gemaakte kosten kunnen declareren bij Stimuland.

Opnieuw inrichten Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA)

De overbruggingsregeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) waar 23 DPA-ondernemersgroepen aanspraak op hebben gemaakt, eindigt per 31 maart 2023. Dit betekent dat de ondernemersgroepen uiterlijk tot en met deze datum gemaakte kosten kunnen declareren bij Stimuland. De begeleiders en dragende telers van de groepen zijn hierover reeds geïnformeerd.

De overbruggingsregeling heeft bijgedragen aan het opnieuw inrichten van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA) met ondernemersgroepen van vooruitstrevende akkerbouwers toen Stichting Veldleeuwerik ophield te bestaan. Inmiddels staat de basisinfrastructuur van DPA en komt het praktijknetwerk in een nieuwe fase van uitbouw en verdieping. De komende periode gaan Stimuland en BO Akkerbouw met elkaar in gesprek hoe DPA verder vormgegeven kan worden en bepalen we in de gezamenlijkheid wat daarvoor nodig is.