Oproep aan inwoners Marle: denk mee over de toekomst!

27 februari 2024

Meer aandacht voor de jeugd of ruimte voor mantelzorgwoningen? Inzetten op meer woningbouw of extra sportclubs? De dorpsraad van Marle gaat aan de slag met een Buurt Ontwikkelplan Marle’; een soort visie voor de toekomst van het dorp. Daarover wil de dorpsraad niet alleen beslissen en daarom kunnen de inwoners van Marle op 1 maart 2024 al hun ideeën inbrengen tijdens een dorpsavond.

Buurt ontwikkeplan Marle

Plaatselijk Belang Marle is de kartrekker van het ‘Buurt Ontwikkelplan Marle’. Het doel hiervan is om een dorpsagenda met draagvlak op te stellen, met daarbij een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. De dorpsagenda is een lijst van wensen en ideeën vanuit het dorp. Samen met de gemeente en andere partijen wordt vervolgens bekeken welke wensen en ideeën er op welke manier uit te voeren zijn.

 

Alle ideeën zijn welkom

“De omgeving verandert en wij willen graag een leefbaar dorp houden. Wat hebben we nodig om jong en oud ook in de toekomst fijn in ons dorp te kunnen laten wonen en leven? Daar hebben de inwoners zelf ongetwijfeld ideeën over en die willen we graag horen. Het gaat ons op deze avond dus niet om de losliggende stoeptegel”, legt Ria Bakhuis van Plaatselijk Belang Marle uit. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in Buurthuis De Leemkamp aan de Leemkampweg 2b in Marle. Het programma start om 20.00 uur.

Invulling van de avond

Tijdens de dorpsavond gaan de dorpsbewoners in groepen uiteen, waarbij iedere groep één thema bij de kop pakt om samen over door te praten. Hoe belangrijk is dit thema? Wat moet er gebeuren? Wat zijn onze ideeën en wensen en wie gaat dat uitvoeren? De thema’s zijn:

  • Wonen & zorg
  • Jeugd
  • Sport
  • Behoud/verbouw buurthuis
  • Keten
  • Verkeersveiligheid
  • Energietransitie

De oogst van deze avond wordt gebruikt om de eerste versie van het Buurt Ontwikkelplan Marle te maken. Tijdens de tweede dorpsavond in april zal Plaatselijk Belang deze eerste versie voorleggen aan de inwoners van Marle. Voor de zomervakantie wordt het definitieve plan feestelijk gepresenteerd aan alle inwoners. “We hopen dat iedere betrokken Marlenaar aanschuift, zodat het echt een plan wordt van ons allemaal. Dat zou ik mooi vinden!”, besluit Ria Bakhuis gemotiveerd.

 

Rol van Stimuland

De dorpsraad van Marle heeft ons gevraagd om te helpen bij de ontwikkeling van een dorpsvisie. Daarom hebben de Stimulanders Jacqueline van Zeist en Joukje Hijlkema een plan van aanpak gemaakt en gaan ze aan de hand van onze WaardeWijzer aan de slag. De WaardeWijzer is een praktisch hulpmiddel om tot nieuwe, gedragen ideeën te komen en het levert een goede aanzet voor het uitvoeringsplan. “Inwoners van Marle kunnen nu al ideeën inbrengen voor een toekomstbestendig dorp en via de website komt er al van alles binnen”, vertellen Jacqueline en Joukje. “Daarnaast betrekt de Dorpsraad de jeugd tussen de 12 en 17 jaar ook actief bij het ontwikkelen van hun dorpsvisie. Daarvoor gingen ze onder andere met hen in gesprek na de voetbaltrainingen en de gymnastiektrainingen. En ook daar zijn veel mooie ideeën uit gekomen. We hebben dan ook ontzettend veel zin in de dorpsavond op  1 maart en zijn benieuwd naar wat er nog meer op tafel komt.”

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen?

Neem contact op met Stimulander Jacqueline van Zeist