Oproep aan boeren: praat mee over de toekomst van Geus

02 oktober 2023

Hoe blijft het gebied in en rond Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) toekomstbestendig, leefbaar en vitaal? Deze vraag staat centraal in de Gebiedsaanpak GEUS waar de gemeenten Barneveld, Nunspeet, Apeldoorn en Ermelo, Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland samen met inwoners en (agrarische) ondernemers aan werken. Eén van de opgaven is het ontwikkelen van een toekomstbestendig en duurzaam landbouwsysteem dat ook een goed verdienmodel biedt voor de agrariër. Hiervoor is de inbreng van alle boeren in het gebied noodzakelijk en daarom worden zij uitgenodigd voor een keukentafelgesprek.

Uitnodiging keukentafelgesprek

In GEUS kiezen we ervoor om niet af te wachten wat er voor ons bedacht wordt, maar willen we zélf de regie nemen over onze toekomst. Daarvoor is het wel nodig dat iedereen zijn inbreng geeft. Want er liggen voor de komende jaren in GEUS flinke opgaven voor natuur, water, klimaat en landbouw. Deze kunnen effect hebben op alle agrarische bedrijven in het gebied.

Daarom willen we in gesprek met alle agrariërs in ons gebied. Sommigen zijn al betrokken in dit proces of hebben al contact met hun gemeente, maar nog niet iedereen. Daarom ontvangen alle agrariërs in GEUS in de komende week een brief van hun gemeente met daarin de uitnodiging voor een keukentafelgesprek.

'In Geus kiezen we ervoor om niet af te wachten wat er voor ons bedacht wordt. We willen zelf de regie nemen over ons toekomst!'

Wij willen graag met u in gesprek!

We willen graag met u in gesprek, over wat uw bedrijf nodig heeft voor een goed toekomstperspectief. Wat zijn uw plannen? Wilt u doorgaan, verplaatsen, verbreden of juist stoppen? En wat heeft u nodig voor het realiseren van deze plannen? Deze en andere onderwerpen komen in de keukentafelgesprekken aan de orde. De gesprekken worden gehouden door Stichting Stimuland, een onafhankelijke partij, met kennis van de agrarische sector en het platteland.

Heeft u geen brief ontvangen, maar bent u wel agrariër in het gebied en wilt u meepraten? Op de website van Stimuland vindt u meer informatie over het proces en de wijze van aanmelden. Meer informatie over de gebiedsaanpak GEUS vindt u op hier.