Onderzoek naar regeneratieve melkveehouderij

06 juni 2024

In de afgelopen maanden hebben het consortium Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen diverse spelers op het gebied van de landbouwtransitie geïnterviewd. Hoe kijken melkveehouders, banken, afnemers, leveranciers, overheid en andere stakeholders naar hun rol in de melkveesector? Kunnen er verdienmodellen voor regeneratieve melkveehouderij ontwikkeld worden en hoe dan? De resultaten van dit onderzoek worden met het ministerie van LNV gedeeld om de bredere transitie en vormgeving van gebiedsprocessen te verbeteren.

De Nederlandse agrarische sector en het landelijk gebied staan voor grote opgaven. Één van de oplossingen die sterk in opkomst is, is regeneratieve landbouw. Hoe regeneratieve landbouw er regionaal uitziet en wat er voor nodig is om het te realiseren, is nog onduidelijk. Daarom hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen (Campus Fryslân) in de zomer en het najaar van 2023:

  • verkend hoe boeren en andere betrokkenen tegen regeneratieve landbouw aankijken;
  • geïnventariseerd welke uitdagingen in het Noorden en Oosten van Nederland spelen om tot regeneratieve verdienmodellen te komen;
  • en een verbinding tussen verschillende actoren gelegd om van elkaar te leren en samen naar oplossingen te zoeken.

De resultaten hiervan zullen met het ministerie van LNV worden gedeeld om de bredere transitie in de landbouw en vormgeving van gebiedsprocessen te verbeteren.

Rol van Stimuland

Voor het onderzoek in Twente heeft de Universiteit Utrecht Stimuland aangehaakt om nog beter de verbinding met de praktijk te kunnen maken en ons netwerk onder agrariërs te kunnen benutten. Zo hebben wij agrarische ondernemers uit Twente aangedragen voor het afnemen van de interviews. Daarnaast hebben de Stimulanders Mirjam Arends en Mijke Bloten een sessie met de geïnterviewde agrariërs georganiseerd om de onderzoeksresultaten te bespreken, deze verder scherp te stellen en een eventueel nog verdiepende slag te maken.

Hulp nodig bij onderzoek of vraagstuk?

Werk je aan een onderzoek of heb je een vraagstuk dat gelinkt is aan het platteland en heb je daarvoor niet voldoende kennis of het juiste netwerk in huis? Neem dan contact met ons op. Wij hebben verstand van plattelandsontwikkeling, kennis van de agrarische sector en ervaring op het gebied van sociaal-economische vraagstukken waardoor we goede sparringpartner zijn voor de inhoud. Daarnaast hebben we uitgebreid netwerk waardoor we op een goede manier de link met de dagelijkse praktijk kunnen leggen.

Heb je vragen over dit artikel?

Neem contact op met Stimulander Mirjam Arends