Onderzoek naar omgaan met krimp

20 juni 2019

Stimuland heeft al jaren ervaring in het begeleiden van dorpen en kernen in het omgaan met demografische veranderingen. Krimp en/of vergrijzing vraagt om extra inzet om de leefbaarheid te behouden. Om een completer beeld te krijgen van de verschillende strategieën heeft Stimuland twee studenten gevraagd om hier nader onderzoek naar te doen. Als afstudeeropdracht deden Isa Jansen of Lorkeers en Jesse Piët voor hun studie Management van de Leefomgeving aan Van Hall Larentstein onderzoek naar ‘Leven met bevolkingskrimp’. Hierbij keken ze naar het landelijk beleid, de provincies Overijssel en Gelderland èn naar de concrete praktijk in de dorpen Baak (gemeente Bronckhorst) en Geerdijk (gemeente Twenterand).

Voor hun onderzoek deden de studenten deskresearch en interviewden ze verschillende bewoners en beleidsmakers. Jesse en Isa vertellen: “Omgaan met krimp of dreigende krimp vraagt om maatwerk. Hierbij is de kennis van de huidige bewoners het grootst. Zij ervaren op dit moment al de gevolgen van krimp. Bewoners weten vaak heel goed welke problematiek er speelt en hebben hun eigen kijk op oplossingen. Zo is in de onderzochte dorpen de wens naar starterswoningen groot. Maar beleidsmakers kunnen op lokaal niveau niet altijd aan deze vraag voldoen. Bijvoorbeeld omdat de bevolking in krimpgebieden verder zal afnemen en ze als verantwoordelijke beleidsmakers geen woningen willen bouwen die over een paar jaar leeg staan. Dat zijn desinvesteringen. Innovatieve oplossingen zoals het benutten van leegstaand maatschappelijk vastgoed of het realiseren van tijdelijke woningen zouden een oplossingsrichting kunnen bieden.” Bij het reageren op krimp onderscheid Gert Jan Hospers (docent economische geografie aan de Universiteit Twente) vier houdingen: het bagatelliseren van het probleem, het bestrijden, het begeleiden of het benutten van de krimp. Erkenning en duiding van de concrete stand van zaken is een eerste stap in het kiezen van de juiste strategie.

 

Kennis te gelde maken

“Stimuland is een partij die mensen activeert. Ze is goed in het ondersteunen van initiatieven van onderop. Daarnaast kan ze als geen ander beleidsplannen verbinden aan de uitvoering in de praktijk. Hierdoor kan ze lokale overheden en bewoners dichter bij elkaar brengen en dat is in de onderzochte dorpen een goede zaak. Daarnaast heeft Stimuland de kennis in huis om mee te denken over vraagstukken als een nieuwe invulling van leegstaand maatschappelijk vastgoed. Of over het toekomstbestendig invullen van vrijkomende (agrarische) erven. Laatstgenoemde is een fenomeen dat landelijk speelt. De ervencoaches van Stimuland hebben hier tijdens de pilot Toekomstbestendige erven veel ervaring in opgedaan. Ervaring die ook landelijk van meerwaarde kan zijn”, aldus Jesse en Isa.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de aanpak of de uitkomsten van de afstudeeropdracht van Jesse en Isa of wil je sparren over het onderwerp krimp? Neem contact op met Riek van der Harst, projectleider bij Stimuland via 06 – 13 48 88 76 of rvanderharst@stimuland.nl.