Onderzoek agrarische sector gemeente Elburg

10 mei 2022

In de agrarische sector volgen de ontwikkelingen zich in een rap tempo op. Vaak zijn deze ontwikkelingen bedreigend voor ondernemers en er wordt zelfs gesproken over het verplicht stoppen of verplaatsen van boerenbedrijven die in de buurt van stikstofgevoelige natuur zitten. Dat geldt ook voor veel van de agrarische bedrijven in Elburg, die grenzen aan de Veluwe.

Stimuland raadt gemeente aan om erfcoach aan te stellen

De gemeente Elburg wil perspectief schetsen voor de agrarische sector in haar gemeente en gerichte instrumenten inzetten zoals een erfcoach. Daarom heeft de gemeente Elburg aan Stichting Stimuland gevraagd om een analyse en overzicht op te stellen van de agrarische sector in deze gemeente. Stimuland heeft samen met Wageningen Economic Research (WEcR) de trends en ontwikkelingen in beeld gebracht en een ruimtelijke – en data analyse gemaakt van de primaire landbouwsector in de gemeente Elburg.

Stimuland heeft de gemeente Elburg geadviseerd om in beleid en maatregelen zich te richten op melkveehouderij en kalverhouderij omdat de GVE (grootvee-eenheden, waarbij elk dier wordt omgerekend naar de fosfaatproductie van één melkkoe) van deze sectoren substantieel is in relatie tot de stikstofgevoelige natuur op de Veluwe. Omdat een groot gedeelte van de oppervlakte in de gemeente Elburg uit bos en natuur bestaat, biedt dit een kans om landbouw en natuur te integreren in de bedrijfsvoering van melkvee- en akkerbouwbedrijven. Ook raadt Stimuland de gemeente Elburg aan om een erfcoach aan te stellen omdat veel agrarische ondernemers op zoek zijn naar een juiste toekomstinvulling voor hun bedrijf.

Riek van der Harst is de projectleider van dit onderzoek: ‘aan de hand van een bureaustudie hebben we een overzicht opgesteld hoe de situatie van agrarische bedrijven is in de gemeente Elburg. Op basis hiervan kan de gemeente concreet beleid maken en gericht instrumenten inzetten zoals het aanstellen van een erfcoach die op basis van onze aanbevelingen gericht aan de slag kan met de agrariërs uit  deze gemeente.’

Stichting Stimuland heeft de afgelopen jaren voor veel verschillende gemeente onderzoeken in Noordoost-Nederland uitgevoerd naar de agrarische sector. Wilt u ook een onderzoek naar de agrarische sector in uw gemeente, neem dan contact op met Riek via mail E: rvanderharst@stimuland.nl of telefonisch M: 06 – 13 48 88 76.