Nieuwe subsidieregeling kavelruil nu geopend

21 september 2020

De provincie heeft een nieuwe subsidieregeling voor kavelruil geopend. Henk Haarhuis is kavelruilcoördinator bij Stimuland. Vrijwillige kavelruil is volgens hem een goede oplossing voor de versterking van de landbouwstructuur. ‘We werken aan grotere huiskavels, minder veldkavels en het verkorten van de afstanden. Goed voor de landbouw, maar ook zeker goed voor de omgeving.’

Daarnaast spelen er andere grote onderwerpen in het buitengebied, volgens Henk: ‘Zoals het vasthouden van water in droge perioden, het aanpassen van watergangen en de stikstofopgave nabij Natura 2000 gebieden. Dat zijn op dit moment urgente issues waar kavelruil aan zou kunnen bijdragen.’

Ook zijn er meer gebiedsgerichte projecten, denk dan aan het realiseren van wandelpaden, versterken van biodiversiteit of het toevoegen van landschapselementen. Juist die complexiteit spreekt Henk aan: ‘Ik wil voor alle stakeholders een zo optimaal mogelijk resultaat en het moet voor alle partijen interessant zijn om deel te nemen aan een verkaveling.’

Stimuland heeft jarenlange ervaring met vrijwillige kavelruil. Het voordeel van de vrijwillige basis, is dat alle partijen uiteindelijk tevreden zijn over het resultaat. Stimuland ondersteunt met de aanvraag, inventariseert en voert het project desgewenst uit.

Voorbeelden van recente projecten, zoals in Hof van Twente kunt u hier bekijken of  bekijk deze video over het kavelruilproject in Hardenberg. Agrariërs, gemeenten en waterschappen, die een subsidieaanvraag voor een kavelruil willen indienen kunnen contact opnemen met Henk Haarhuis.

U kunt de doelstelling de voorwaarden van de nieuwe subsidieregeling van de provincie Overijssel hier lezen. Wilt u weten of u in aanmerking komt of wat Stimuland voor u kan betekenen op het gebied van vrijwillige kavelruil? Neem contact op met Henk Haarhuis E: hhaarhuis@stimuland.nl T: 06-13 48 86 87.