Nieuwe collega gebiedsgericht werken

23 januari 2020

Vanessa Holtkuile is deze maand begonnen bij Stimuland. Ze is inmiddels gestart met haar eerste opdracht bij de gemeente Steenwijkerland als coördinator kernen en wijken en daar is ze heel enthousiast over: ‘Steenwijkerland heeft als uitgangspunt dat de inwoner op één staat. Om dit te realiseren, is een budget beschikbaar gesteld voor inwonersinitiatieven. Natuurlijk worden deze ideeën en initiatieven, getoetst aan gemeentelijk beleid, maar daarnaast wordt er ook meteen gekeken naar andere initiatieven en partijen, die elkaar kunnen versterken.

Een simpele aanvraag van een bewoner voor een AED in een bepaalde wijk kan bijvoorbeeld de aanleiding zijn om contacten te leggen met scholen en andere organisaties in de wijk die al in het bezit zijn van een AED. Samen kunnen ze een netwerk vormen, zorgen voor het beheer en bijvoorbeeld cursussen opzetten met burgerhulpverleners.’

Kleine en grotere initiatieven beginnen met de verbindingen leggen tussen mensen en partijen in een gebied. Dat is de kern van een gebiedsgerichte integrale aanpak. Vanessa is als kernencoördinator dan ook de persoon die alle partijen bij elkaar brengt voor het ontwikkelen van een dorps- of wijkvisie, zodat de gemeente samen met de kernpartners en bewoners komen tot een gedragen toekomstvisie voor wijk of dorp.

Wilt u meer informatie over gebiedsgericht werken in uw wijk, dorp of gemeente? Neem dan contact op met Vanessa Holtkuile.