Nieuw kavelruilproject Hardenberg

25 januari 2021

Henk Haarhuis van Stimuland is de nieuwe kavelruilcoördinator voor het gebied Schuinesloot en De Krim. In samenspraak met de kavelruilcommissie van de gemeente Hardenberg zal de komende jaren worden gewerkt aan het nieuwe project Schuinesloot – De Krim.

Vorig jaar heeft Stimuland samen met de gemeente Hardenberg een vrijwillig kavelruilproject succesvol afgerond. Dit jaar komt het noordelijk deel van Hardenberg aan bod. Een interessant gebied want het grenst aan Drenthe en een paar agrarisch ondernemers hebben ook over de provinciegrens grond liggen. Dat is best wel een uitdaging. ‘Op het gebied Schuinesloot – De Krim ligt de focus maar we zoeken naar oplossingen over het gehele gemeentelijke grondgebied. Daarnaast kijken we ook over de provinciegrens naar mogelijkheden,’ geeft Henk aan.

‘Samen met het Kadaster hebben we een analyse gemaakt en we hopen eerst grond op te kunnen kopen om zo een ruiling op gang te brengen. Provinciaal budget maakt het mogelijk om percelen in het gebied te verwerven. We zijn dus actief op zoek naar grondeigenaren die percelen willen verkopen dan wel minder grond toebedeeld willen krijgen dan dat ze inbrengen. Voldoende ruilgrond vanaf de start draagt bij aan een succesvolle kavelruil.’

Kavelruil heeft de prioriteit maar daarnaast zijn er andere maatschappelijke doelen in dit project. ‘Als het mogelijk is dan proberen we ook de biodiversiteit in het gebied te stimuleren door het herstellen van landschapselementen, het uitbreiden van natuurlijke vegetaties in bermen en slootkanten. En de toenemende periodes van droogte aan te pakken door bijvoorbeeld veenwijken te herstellen. Het is de bedoeling om water vast te houden in droge perioden en af te voeren en te zorgen voor retentie in natte periodes.’

Het kavelruilproject wordt mogelijk gemaakt door provincie Overijssel, gemeente Hardenberg en uitgevoerd door het Kadaster en Stichting Stimuland. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u percelen verkopen of ruilen? Neem dan contact op met Henk Haarhuis E: hhaarhuis@stimuland.nl of T: 06 – 13 48 86 87