‘Niet de verschillen benadrukken maar samenwerken!’

03 mrt 2020

Dat was de boodschap afgelopen donderdag tijdens het kick-off diner Leefbaar Platteland. Op uitnodiging van gedeputeerde Roy de Witte kwamen verscheidene initiatiefnemers, adviseurs en politici bijeen met als doel het aanvullen en aanscherpen van de Agenda Leefbaar Platteland. Erfcoach Babke Roeterdink en projectmanager Mirjam Arends van Stimuland waren ook uitgenodigd om mee te denken.

In de opzet van de nieuwe agenda van de provincie Overijssel ligt de nadruk op integraal werken aan de leefbaarheid op het platteland. ‘Dansen op de verschillende schalen is nodig om de leefbaarheid te vergroten’ volgens gedeputeerde De Witte. Hij wil dat de nadruk ligt op samenwerking en niet op de verschillen. Het kick-off diner Leefbaar Platteland is een eerste aanzet door met bewoners, overheid en andere organisaties die actief zijn op het platteland elkaars ideeën te bespreken.

Bettina Bock, bijzonder hoogleraar Leefbaarheid voor Noord-Nederland, schetste een treurig beeld van het platteland in tijden van verstedelijking, gebaseerd op de huidige trends zoals vergrijzing, minder werkgelegenheid en verpaupering. Maar volgens Bock zijn er gelukkig genoeg ideeën om aan een negatief scenario te ontkomen. Haar tip: ‘Zoek naar innovatieve oplossingen met nieuwe spelers, nieuwe rollen en nieuwe instrumenten.’

Actieve bewoners lieten zien dat met eigen inzet en vertrouwen, mensen op het platteland zelf op lokale schaal de genoemde trends om kunnen buigen. Herman Holtmaat (actief betrokken Luttenberger), Miriam Vollenbroek (Vitaal Geesteren) en Hans Groeneveld (Stichting Centrumontwikkeling Lattrop) gaven een presentatie van hun ideeën en initiatieven. Aanwezigen gingen in gesprek aan de hand van deze presentaties. De belangrijkste conclusie volgens Stimuland: als er initiatief is, moeten bewoners en boeren een kans krijgen om dit te ontwikkelen!