Netwerk Akkervogels

18 november 2021

Vogelbescherming Nederland wil een kennisnetwerk opzetten voor akkervogels. Vogels hebben het moeilijk en de Vogelbescherming ziet kansen voor akkerbouwers om hier iets voor te doen. Een vergelijkbaar initiatief dat al ruim tien jaar meegaat is het kennisnetwerk voor weidevogelboeren. Nu is de Vogelbescherming bezig met een verkenning om een akkerbouwertak aan het netwerk te koppelen.

Het netwerk heeft als doel om kennis uit te wisselen over het verbeteren van de leefomstandigheden voor bodemleven, insecten en vogels passend binnen de bedrijfsvoering. De Vogelbescherming faciliteert de kennisuitwisseling, organiseert excursies en kennisbijeenkomsten en stimuleert dat de deelnemers onderling hun ervaringen uitwisselen. Daarnaast bieden zij praktische en financiƫle ondersteuning; zoals het plaatsen van een zonnepomp of het meewerken aan afvlakken van slootoevers.

Wil je meer informatie of heb je belangstelling om deel te nemen aan een kennisnetwerk akkervogels? Neem dan contact op met Vogelbescherming Nederland: Celine.Roodhart@vogelbescherming.nl