Minder mestafvoer en stikstofreductie door de stikstofkraker

15 november 2022

Het melkveebedrijf van Gerjan Roetert heeft honderd hectare land en zijn melkkoeien, droge koeien en jongvee staan verdeeld over de locaties Wesepe en Diepenveen. Omdat hij voer tekortkwam, koos hij er ongeveer vijf jaar geleden voor om uit de derogatie te gaan, zodat hij meer mais en bieten kon verbouwen.

Hierdoor viel hij wel terug naar de eis van 170 kg stikstof uit dierlijke mest, per hectare grond en moest hij jaarlijks 2000 m3 mest afvoeren. Daarnaast verminderde ook zijn fosfaatruimte, maar dat had voor Gerjan weinig consequenties omdat zijn grond redelijk fosfaatarm is. Om minder mest af te hoeven voeren, ging hij in die tijd al op zoek naar een manier om stikstof uit de mest te halen. Na een lange zoektocht en een complex subsidietraject, waarbij Stimuland hem begeleidde en ondersteunde, is de stikstofkraker inmiddels een jaar in gebruik.

 

Innovatieve bewerking dunne fractie

‘Het viel in eerste instantie nog niet mee om een goed systeem te vinden’ herinnert Gerjan zich. ‘Tot ik op een gegeven moment een artikel las over de stikstofkraker van JOZ BV.’ Hij ging met ze in gesprek en dat was het begin van hun samenwerking. Beknopt legt Gerjan de werking van de stikstofkraker uit. Allereerst wordt de mest gescheiden in een dikke en een dunne fractie, waarna de dikke fractie als strooisel terug de stal in kan. De dunne fractie gaat vervolgens de stikstofkraker in. Door middel van verdamping en toepassing van een loog, wordt de ammoniak onttrokken en ontstaan er twee producten: ammoniak en restwater. Het restwater kan uitgereden worden over het land of terug worden gepompt naar de stal. In het tweede deel van het proces wordt er een zuur toegevoegd aan de ammoniak, waardoor er vloeibare kunstmest ontstaat. Door deze innovatieve bewerking van de dunne fractie wordt er een stikstofreductie van 80% gerealiseerd.

Inmiddels is het subsidiebedrag binnen, de stikstofkraker is operationeel en Gerjan is er erg blij mee.

Hulp van Stimuland bij subsidieaanvraag

Als eerste een dergelijke machine in gebruik nemen is volgens Gerjan leuk, maar ook best risicovol. ‘Het investeringsbedrag is hoog en je weet nog niet wat de kans van slagen is. Daarom was ik blij toen ik van Stimuland hoorde over een subsidiemogelijkheid. Verder was het heel prettig dat Stimuland me met de subsidieaanvraag geholpen heeft, want dat had ik zelf nooit voor elkaar gekregen’, benadrukt Gerjan. Hendry van Ittersum van Stimuland haakt daaropaan. ‘De betreffende subsidie is een POP3-subsidie en het aanvragen kan op sommige punten inderdaad best ingewikkeld zijn. Wij hebben Gerjan ondersteund en begeleid in het hele traject. Van aanvraag en beschikking tot de verslaglegging en het onderhouden van de contacten met RVO over de zaken die gaandeweg speelden. Het is belangrijk om het praktische verhaal van Gerjan, die zijn kringloop sluitend wil maken met een innovatieve techniek, te vertalen naar een goed verhaal voor RVO om te beoordelen. Kort samengevat zijn we de smeerolie tussen het theoretische subsidiedeel en de praktische uitvoering.’

 

Minder mest afvoeren en stikstof reduceren

Inmiddels is het subsidiebedrag binnen, de stikstofkraker is operationeel en Gerjan is er erg blij mee. ‘Je hebt er weinig werk mee. Tijdens de koffie check ik op de laptop even hoe het proces verloopt en ik krijg automatisch een e-mail, als het vat met loog bijna leeg is. Groot voordeel is ook dat ik niet meer zoveel mest hoef af te voeren, waarbij er ook waardevolle bodemcomponenten zoals fosfaat, organische stoffen en mineralen worden afgevoerd. Ik kan nu meer mest uitrijden, waarbij de hoeveelheid stikstof gelijk blijft en ik mijn fosfaatruimte meer kan opvullen.’ Of de stikstofkraker Gerjan ook zal helpen bij het behalen van de stikstofreductiedoelen, weet hij nog niet. Omdat de stikstofkraker nog nieuw is, wordt dit nu onderzocht en moet dit juridisch nog vastgelegd worden. ‘Op basis van mijn eigen metingen ben ik wel heel hoopvol dat deze machine de redding van mijn bedrijf betekent’, besluit Gerjan positief.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over dit artikel?

Neem contact op met Stimulander Hendry van Ittersum